Top of the page

Croeso’r Nadolig

Dyddiad:02 Rhagfyr 2017

7.30yh
Nos Sadwrn 2il Rhagfyr 2017
Eglwys Dewi Sant, St Andrews Crescent, Caerdydd CF10 3DD

Fauré – Requiem
+ cerddoriaeth Nadolig

Côr Philharmonic Caerdydd
Alun Guy, arweinydd
Menna Cazel ac Adam Gilbert , unawdwyr
David Martyn Jones, organ
Lowri Guy, piano

TOCYNNAU: £8.00 (£4.00) wrth y drws

http://cpcaerdydd.webs.com