Top of the page

Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae strwythur ariannu Tŷ Cerdd i’w aelod Gymdeithasau yn newid ac bellach yn dod o Gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, yn hytrach na Refeniw Ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru. Tŷ Cerdd fydd yn parhau i ddosbarthu’r cyllid.

Bydd cynlluniau newydd y Loteri yn gwahodd ceisiadau 3-4 gwaith y flwyddyn ac fe gyhoeddi’r canllawiau ar gyfer y ceisiadau yma ar ein gwefan yn fuan. Mae’r cyllid yma wedi ei neilltuo yn arbennig ar gyfer creu cerddoriaeth yn y gymuned gan gymdeithasau yng Nghymru, ac rydym yn gobeithio y bydd hyn yn caniatáu hyblygrwydd ehangach ar gyfer cyngherddau a phrosiectau.

Mae’r cynlluniau presennol bellach wedi gorffen o Ebrill 1af 2015. Cysylltwch â Tŷ Cerdd am wybodaeth bellach ymholiadau@tycerdd.org neu 029 2063 5640