Top of the page

Bandiau Pres a Chwyth

Gall bandiau pres a chwyth gymryd mantais o gynllun grant tuag at brynu offerynnau. Gwahoddir ceisiadau ar ddiwedd pob blwyddyn galendr (Ffurflen E4) er mwyn darparu offerynnau yn y flwyddyn newydd ariannol.

Ar ddiwedd pob blwyddyn galendr, bydd Tŷ Cerdd yn gwahodd corau a grwpiau offerynnol i gyflwyno manylion am y pryniadau cerdd a wnaethpwyd yn ystod y deuddeg mis blaenorol (R2). Gellir dyfarnu grant wedi hynny yn seiliedig ar ganran gytûn o gost y gerddoriaeth a brynwyd. Nod cymorth o’r fath yw annog perfformio repertoire newydd. Ni roddir ystyriaeth fel arfer i gost copïau unigol, gan y gall hyn awgrymu fod llungopïo yn digwydd.