Top of the page

Grantiau Loteri

Lottery GrantsMae cynlluniau Loteri Tŷ Cerdd yn gwahodd ceisiadau am arian bedair gwaith y flwyddyn. Mae copïau o ganllawiau a ffurflen gais mewn print mawr ar gael drwy ddanfon neges. Cysylltwch â Tŷ Cerdd am fwy o wybodaeth - ymholiadau@tycerdd.org neu 029 2063 5640

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd

1. Cyfansoddwr Preswyl
Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma dwywaith y flwyddyn. Dyddiadau Cau:
Dydd Gwener 20 Ebrill, 2018, 17:00;
Dydd Gwener 12 Hydref, 2018, 17:00.

2. Comisiynau Cerddoriaeth Newydd
Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma dwywaith y flwyddyn. Dyddiadau Cau:
Dydd Gwener 20 Ebrill, 2018, 17:00;
Dydd Gwener 12 Hydref, 2018, 17:00

3. Cyllid i Ieuenctid
Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma pedair gwaith y flwyddyn. Dyddiadau Cau:
Dydd Gwener 20 Ebrill, 2018, 17:00
Dydd Gwener 13 Gorffennaf, 2018, 17:00
Dydd Gwener 12 Hydref, 2018, 17:00
Dydd Gwener 18 Ionawr, 2019, 17:00

4. Rhaglennu Cerddoriaeth Gymreig
Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma pedair gwaith y flwyddyn. Dyddiadau Cau:
Dydd Gwener 20 Ebrill, 2018, 17:00
Dydd Gwener 13 Gorffennaf, 2018, 17:00
Dydd Gwener 12 Hydref, 2018, 17:00
Dydd Gwener 18 Ionawr, 2019, 17:00

5. Cefnogaeth i Gerddoriaeth mewn Cymunedau
Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma pedair gwaith y flwyddyn. Dyddiadau Cau:
Dydd Gwener 20 Ebrill, 2018, 17:00
Dydd Gwener 13 Gorffennaf, 2018, 17:00
Dydd Gwener 12 Hydref, 2018, 17:00
Dydd Gwener 18 Ionawr, 2019, 17:00

NODWCH: CANLLAWIAU NEWYDD A FFURFLENNI CAIS NAWR AR GAEL ISOD – EFFEITHIOL O FEDI 2017. CYSYLLTWCH Â ymholiadau@tycerdd.org OS OES UNRHYW CWESTIYNAU GYDA CHI.