Top of the page

Cynllun Cyd-aelodaeth Tŷ Cerdd / Creu Cerddoriaeth Cymru

O fewn Cymru mae Tŷ Cerdd yn gweithio ochr yn ochr gyda’n partneriaid Creu Cerddoriaeth Cymru. Mae’r ddau sefydliad yn cynnig cynllun cyd-aelodaeth, sydd yn cynnig gostyngiad i fudiadau sydd yn perthyn i’r ddau sefydliad.

making music

Mae aelodau Tŷ Cerdd yn gymwys i dderbyn gostyngiad o 25% wrth ymaelodi gyda Creu Cerddoriaeth Cymru am y tro cyntaf, tra bod aelodau o Tŷ Cerdd a Creu Cerddoriaeth Cymru yn nawr yn gymwys i dderbyn gostyngiad blynyddol o 10% ar eu tal haelodaeth i’r ddau sefydliad.

Bydd aelodau’r ddau sefydliad yn talu £45.00 i ymaelodi â Tŷ Cerdd yn 2015. *

Dyle’r ymholiadau ynglyn a Chynllun Cyd-aelodaeth gael eu cyfeirio at Weinyddwraig Tŷ Cerdd, Shakira Mahabir shakira.mahabir@tycerdd.org ac Adran Aelodaeth Making Music info@makingmusic.org.uk neu trwy ffonio 020 7422 8280.

Gelli’r dod o hyd i ragor o wybodaeth am Creu Cerddoriaeth Cymru wrth ymweld â http://www.makingmusic.org.uk/inyourarea/wales/

*Cysylltwch â Making Music am eu bris ymaelodi 2015.