Top of the page

Cais am Aelodaeth / Adnewyddiad

Mis Rhagfyr yw diwedd cyfnod aelodaeth Ty Cerdd 2014. Gwahoddir pob cymdeithas sy'n dymuno parhau i wneud yn fawr o'r manteision sy'n agored i aelodau Ty Cerdd i adnewyddu eu haelodaeth erbyn 1af Ionawr 2015.

Estynnir croeso cynnes i gymdeithasau newydd sydd a diddordeb mewn ymuno a Tŷ Cerdd. Defnyddiwch y tudalennau Amdanon Ni ar y wefan hon i gael gwybod mwy am y gwahanol grantiau a'r cyngor artistig sydd ar gael i'n haelodau. Dylech gysylltu a'r swyddfa, os gwelwch yn dda, os oes gyda chi unrhyw ymholiadau pellach.

Mae'r ffurflen gais ar gyfer ymaelodi / adnewyddu aelodaeth ar gael nawr i'w llanw ar-lein fel rhan o wefan newydd Tŷ Cerdd ac fe hoffem annog aelodau i ddefnyddio'r dull hwn o gyflwyno ceisiadau lle bo hynny'n bosib.

£50.00 y flwyddyn yw tâl aelodaeth Tŷ Cerdd. Gellir talu mewn un o ddwy ffordd:

1.) taliad cerdyn credyd ar-lein
2.) siec i swyddfa Tŷ Cerdd yn dilyn cyflwyno’r ffurflen ar-lein (bydd y broses yn gyflawn unwaith y byddwn wedi derbyn y siec yn ddiogel)

Fel arfer, gofynnir i’r aelodau anfon copi o gyfrifon archwiliedig mwyaf diweddar y gymdeithas i swyddfa Tŷ Cerdd. At hyn, disgwylir i gymdeithasau newydd sy’n gwneud cais am aelodaeth anfon copi o gyfansoddiad y gymdeithas hefyd.

Gwybodaeth Cyffredinol
Ysgrifennydd

Trysorydd

Llyfrgellydd

Arweinydd

Sut hoffech chi dalu?*