Top of the page

Archif Cerddoriaeth Cymru

Mae gan Tŷ Cerdd lyfrgell eang o sgorau perfformio ac ymchwil (cyfansoddwyr Cymreig). Mae sgorau’n cael eu hychwanegu at y ddwy lyfrgell yn rheolaidd, gan gyfansoddwyr neu gan bobl sydd wedi comisiynu cerddoriaeth Cymru (mae copïau o’r holl gomisiynau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cael eu cadw yn yr archif, yn unol ag amodau’r grant).

Mae arweinwyr, llyfrgellwyr a pherfformwyr unigol (gan gynnwys myfyrwyr sy’n astudio cerddoriaeth) yn ymweld â’r llyfrgelloedd yn rheolaidd i archwilio gweithiau gan gyfansoddwyr Cymreig gyda’r bwriad o’u cynnwys mewn cyngherddau a pherfformiadau, neu at ddibenion ymchwil.

Ar hyn o bryd, mae’r llyfrgell benthyca sgorau perfformiad yn cynnwys 1,150 o weithiau corawl, dros 400 o weithiau bandiau pres a chwyth, 50 o ddarnau ensemble jazz ac amryw o sgoriau amrywiol (gan gynnwys tonic sol-ffa). Mae’r archif yn cynnwys 4,950 sgôr cerddorol gan 441 o gyfansoddwyr Cymreig a 1,095 o recordiadau o gerddoriaeth Cymru.

Os ydych yn gyfansoddwr proffesiynol, naill ai'n Gymro/Gymraes neu'n gweithio yng Nghymru, hoffen ni'n cynnwys eich cerddoriaeth yn ein archif o gerddoriaeth Gymraeg. Cysylltwch â Ethan Davies am ragor o wybodaeth.