Top of the page

Cyfansoddwr 'Dan Sylw'

Dilys Elwyn Edwards
(Llun oddi wrth Cyhoeddiadau Gwynn)

Bu farw Dilys Elwyn Edwards yn 93 mlwydd oed, ar y 13eg o Ionawr.

Fe astudiodd yn Ysgol Dr Williams i Ferched yn ei thre enedigol, Dolgellau. Gwrthododd ysgoloriaeth brin i fynd i Gaergrawnt er mwyn astudio ym Mhrifysgol Cymru Caerdydd.

Wedi dychwelyd am gyfnod i Ddolgellau fe dderbyniodd ysgoloriaeth i fynd i’r Royal College of Music yn Llundain.

Bu’n diwtor piano ym Mhrif Ysgol Cymru Bangor ac yn feirniad cyson yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn ôl y tenor Gwyn Hughes Jones, ei gallu hi i briodi barddoniaeth fawr gydag alawon telynegol, syml oedd ei chyfrinach, "Roedd hynny’n rhoi didwylledd yn ei chaneuon a hynny’n apelio at gynulleidfaoedd a pherfformwyr fel ei gilydd."

"Roedd hi wedi cynnal arddull delynegol caneuon Cymraeg i mewn i ail hanner yr ugeinfed ganrif," meddai.

"Caneuon y Tri Aderyn yw ei chyfansoddiadau enwoca’, sy’n cynnwys fersiwn o gerdd R. Williams Parry, Mae Hiraeth yn y Môr" – yn ôl Gwyn Hughes Jones, roedd honno’n enghraifft berffaith o gân oedd yn ymddangos yn syml ond yn dechnegol anodd.

Darllenwch deyrnged Gwyn Hughes Jones yma (Golwg360.com)

Darllenwch goflith Dilys Elwyn Edwards gan Geraint Lewis yma (Gramaphone.co.uk)

Chwiliwch am weithiau Dilys Elwyn Edwards