Top of the page

Cyfansoddwr 'Dan Sylw'

Gareth crop

Ganed Gareth Glyn ym Machynlleth ym 1951; graddiodd mewn Cerddoriaeth yng Ngholeg Merton Rhydychen, ac mae`n dal LRAM fel Cyfansoddwr o`r Academi Gerdd Frenhinol.

Dechreuodd gyfansoddi pan yn ddisgybl yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug; dechreuwyd darlledu ei weithiau tra`r oedd yn dal yn fyfyriwr. Trodd at gyfansoddi fel gyrfa ar ôl ennill sawl cystadleuaeth gyfansoddi yn y 1970au, ac ers hynny nid yw wedi bod heb gomisiwn ar y gweill.

Perfformir ei weithiau ledled y byd; mae sawl gwasg yn cyhoeddi ei gyfansoddiadau, ac mae ugeiniau o`i weithiau wedi eu recordio - ymddangosodd dau o`i weithiau cerddorfaol yn 2002 ar label ryngwladol ASV.

Cafodd ei urddo'n Dderwydd Er Anrhydedd yng Ngorsedd Beirdd Ynys Prydain, ac yn Gymrodor Er Anrhydedd gyda Phrifysgol Cymru, Bangor, am ei gyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru.

Mae Gareth Glyn yn byw ym Modffordd, Môn, gyda`i wraig Eleri Cwyfan; mae ganddo ddau fab mewn oed, Peredur a Seiriol.

I chwilio am weithiau Gareth Glyn ar ein archif ar-lein, ewch i'r tudalen Cyfansoddwyr Cymreig neu ddefnyddio'r Llyfrgelloedd Cerdd.

External Links:

Wefan Gareth Glyn
Gweld sgorau Gareth Glyn ar ei dudalen Sibelius
Wikipedia - Gareth Glyn