Top of the page

CCIC yn bwriadu nodi pen-blwydd sefydlu'r Wladfa yn 150 mlwydd oed

Dyddiad:26 Medi 2013

Mae Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru hefyd yn bwriadu nodi pen-blwydd sefydlu'r Wladfa, gyda thaith i Buenos Aires a Phatagonia yn 2015. Yn dilyn ei chwrs preswyl haf arferol ym mis Gorffennaf, bydd y Côr yn ailgynnull ar ddiwedd mis Hydref ac yn hedfan allan am daith 10 diwrnod adeg gwyliau hanner tymor. John S. Davies

Bydd y CCIC yn cael ei arwain gan eu Cadeirydd, John S. Davies MBE. Un o brif gyfarwyddwyr corawl Cymru, mae Mr Davies yn adnabyddus ac yn ennyn parch am ei waith gyda Chôr Ieuenctid Sir Benfro, Cantorion John S. Davies a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun. Rydym yn bwriadu gwahodd arweinydd o’r Ariannin i rannu’r dasg o liwio cyfeiriad y côr ac mae trafodaethau eisoes wedi cychwyn gyda llysgenhadaeth yr Ariannin yn Llundain i wahodd cerddor addas i wireddu hyn.

Dywedodd John S. Davies, "Mae hwn yn gyfle cyffrous i gymryd ein cantorion ifanc gorau i Hemisffer y De, a dilyn taith y Mimosa 150 mlynedd yn ôl. Rwy'n edrych ymlaen at rannu'r arwain gyda chyfarwyddwr corawl yr Ariannin, yng Nghymru a'r Ariannin . "

Mae Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd, Gwyn L. Williams wedi cael ei wahodd gan Ŵyl Encuentros i ymweld â'r Ariannin ym mis Mai 2014. Yn Buenos Aires, bydd yn cynnal gweithdai a pherfformiadau corawl, a bydd hefyd yn cael y cyfle i edrych ar y posibilrwydd o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn perfformio mewn amryw o leoliadau, gan gynnwys y Teatro Colón yn Buenos Aires.