Top of the page

Darlith Flynyddol 2013

Cynhaliwyd Darlith Flynyddol Tŷ Cerdd 2013 yn y Pagoda ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Ninbych. Trafodwyd y ddarlith gan Dr Gwawr Ifan, darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol Gerdd Prifysgol Bangor. Gwawr a Lyn Darlith ty cerdd

Yn ei chyflwyniad bu Gwawr yn trafod effaith cerddoriaeth ar gleifion sydd yn dioddef o ddementia a phwysigrwydd cerddoriaeth o fewn ysbytai a chartrefu gofal.

Gellir lawrlwytho copi o’r ddarlith yma.

gwawr yn darlithio