Top of the page

William Mathias - Mae’r albwm diweddaraf i’w ryddhau gan Recordiau Tŷ Cerdd

Datganiad i’r Wasg – 31 Gorffennaf 2017

Mathias cover SMALL

Recordiau Tŷ Cerdd yn rhyddhau recordiad hanesyddol o
William Mathias fel cyfansoddwr-perfformiwr

Mae’r albwm diweddaraf i’w ryddhau gan Recordiau Tŷ Cerdd wedi’i neilltuo i gerddoriaeth y cyfansoddwr Cymreig blaenllaw o’r 20fed ganrif, William Mathias.

Mae perfformiad y cyfansoddwr ei hun fel yr unawdydd yn y perfformiad cyntaf erioed ym 1968 o’i Drydydd Concerto i’r Piano (gyda Cherddorfa Symffoni’r BBC, dan arweiniad Moshe Atzmon) wedi’i fframio gan berfformiadau cyngerdd diweddar: Concerto Rhif 2 i’r Piano gan Llŷr Williams (gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC o dan arweiniad Grant Llewellyn), a gosodiad Mathias o gerdd ryfel ddirdynnol Dylan Thomas, Ceremony after a Fire Raid (Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC, Adrian Partington).

Academydd yw Rhiannon Mathias, merch y cyfansoddwr, sy’n darlithio yn Ysgol Gerdd Prifysgol Bangor lle’r oedd Mathias yn Athro ac yn Bennaeth Adran. Mae’n gwybod yn iawn y lle arbennig oedd gan y repertoire yma yng nghalon ei thad: ‘Meddyliai am y piano heb os fel ei offeryn arbennig yntau ac fe berfformiodd fel unawdydd ym mhob un o’i dri choncerto i’r piano, gan gyflwyno’r perfformiad cyntaf erioed o Goncerto Rhif 1 a Rhif 3. Rwyf wrth fy modd bod Tŷ Cerdd yn rhyddhau’r record newydd ysbrydoledig hwn a’m gobaith yw y byddwch chithau, y gwrandäwr, yn mwynhau ansawdd eithriadol y gerddoriaeth yn ogystal â chlywed – am y tro cyntaf ar ddisg – sgiliau anhygoel fy nhad fel pianydd cyngerdd!’

Cynhelir y lansiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern, Ynys Môn, yn stondin Prifysgol Bangor ddydd Sul 6 Awst am 1yp. Bydd gwesteion arbennig, Rhiannon Mathias a Llŷr Williams yn croesawu ac yn dymuno’n dda i’r albwm newydd.

Mae’r albwm newydd ar gael i’w brynu ar: http://www.tycerddshop.com/product/william-mathias-cd
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ymholiadau@tycerdd.org / 029 2063 5640

Nodyn i olygyddion

Manylion rhyddhau’r albwm
TCR016: William Mathias Piano Concertos Nos. 2 & 3; Ceremony after a Fire Raid; 4 Awst 2017.

Tŷ Cerdd www.tycerdd.org

Cenhadaeth Tŷ Cerdd yw hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Cymru. Drwy ein gweithgareddau – gan gynnwys stiwdio recordio, label recordio ac argraffnod cyhoeddi mewnol – a chydag amrywiaeth o bartneriaid, rydym yn gweithio i ddod â cherddoriaeth Cymru i gynulleidfaoedd ar draws ein cenedl ac o gwmpas y byd; i ddiogelu cynhysgaeth cerddoriaeth Cymru o’r gorffennol ac i gefnogi creu a pherfformio cerddoriaeth newydd.

Mae recordiadau sydd wedi’u rhyddhau’n ddiweddar ar Recordiau Tŷ Cerdd yn cynnwys:

Morfydd Owen: Portrait of a Lost Icon (Elin Manahan Thomas, sop; Brian Ellsbury, pf): TCR014

Under Milk Wood opera gan John Metcalf: TCR013
Bagatelles gan Daniel Jones a Bartók (Llŷr Williams, pf): TCR010
Canuon Cymru (Stuart Burrows, tenor; John Samuel, pf): TCR012
Seven Poems of Stillness gan Hilary Tann (Guy Johnston, soddgrwth): TCR011

Cydnabyddwn yn ddiolchgar gefnogaeth barhaus Cyngor Celfyddydau Cymru.