Top of the page

Hughes a'i Fab

I bori'r teitlau newydd, cliciwch yma.

Tŷ Cerdd ac S4C yn cyd-weithio er mwyn darparu mynediad at daflenni cerddoriaeth werthfawr catalog Hughes a'i Fab

Mae catalog taflenni cerddoriaeth Hughes a'i Fab yn cynnwys llawer iawn o hoff ganeuon yr iaith Gymraeg yn eu plith 'Gwahoddiad' (trefniant TTBB gan John Tudor Davies, sy'n cael ei ystyried yn glasur); 'Cân yr Arad Goch' (Idris Lewis); 'Aderyn Crist' (Dilys Elwyn-Edwards); 'Cwm Pennant', 'Gwynfyd', 'Y Llyn' (Meirion Williams), ynghyd â channoedd yn rhagor, yn eu plith mae darnau gan gyfansoddwyr arwyddocaol megis Joseph Parry, R. S. Hughes, ac W. S. Gwynn Williams.

Am y datganiad i'r wasg lawn, gwelwch y dogfennau isod: