Top of the page

Cymdeithas Corau Meibion Gogledd Cymru

NWAMVC

• Hybu canu corawl i feibion yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

• Annog a hybu corau i gydweithio i lwyfannu cyngherddau yn eu cymunedau.

• Cydweithio mewn partneriaeth â Chymdeithasau Corawl eraill i lwyfannu cyngherddau sydd yn niferus o ran lleisiau.

• Hyrwyddo cyhoeddusrwydd o fewn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol i ddigwyddiadau gan gorau unigol neu gorau yn cydweithredu.

• Meithrin partneriaethau weithredol cydrhwng corau sydd y tu allan i Gymru ac sy’n dymuno cadw cysylltiad a chorau yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

• Darparu cynrychiolaeth i gorau ar bwyllgor Tŷ Cerdd

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://northwalesmalevoicechoirs.co.uk/hafan.html