Top of the page

Trafnidiaeth i Fae Caerdydd

Cod post i SatNav: CF10 5AL
Trên

Trenau i Fae Caerdydd yn rhedeg bob 12 munud o Gaerdydd Heol y Frenhines, platfform 3 a cymryd tua 4 munud. Rhaid newid yng Canol Caerdydd ar gyfer trenau i Heol y Frenhines Caerdydd (drwy blatfform 6).

Trenau Arriva Cymru
Ffôn 0845 60 40 500 arrivatrainswales.co.uk/

Bws
Mae Bae Caerdydd yn cael ei wasanaethu gan lawer o'r lwybrau Bws Caerdydd. Y llwybr hawsaf a mwyaf uniongyrchol rhwng y Bae a Chanol Dinas yw'r rhif 6 '​​Car Bay', sy'n gadael tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Traveline Cymru

traveline-cymru.org.uk
Tel 0871 200 22 33 (* Mae galwadau'n 10c y funud yn ogystal ag unrhyw gostau eich darparwr rhwydwaith) neu cardiffbus.com

Bws dŵr
Beth am fynd ar daith cwch o Ganol y Ddinas i Fae Caerdydd? Mae'r Bws Dŵr yn gadael o Diroedd y Castell Caerdydd i'r Bae http://www.cardiffaquabus.com/baylink.aspx?section=3&page=16


Beicio
Bae Caerdydd yn paratoi'n dda ar gyfer beicwyr gyda 3 parc beicio o amgylch Canolfan Mileniwm Cymru ac mwy ar draws y Bae. Y prif lwybr seiclo yng Nghaerdydd ydi’r Llwybr Taf ac mae'n cysylltu Bae Caerdydd gyda Chanol Dinas Caerdydd a Gorsaf Rheilffordd Ganolog Caerdydd - edrychwch am arwyddion Llwybr Taf sydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r afon o gyferbyn â Stadiwm y Mileniwm.

· Map or ardal http://www.sustrans.org.uk/

· Gwybodaeth am Lwybr Taf www.tafftrail.org.uk/

· Canolfan ddiogelwch y ffyrdd www.roadsafety.cardiff.gov.uk/cyclist

· Safle Seiclo Diogel http://www.cycletrainingwales.org.uk/

Cerdded

Gweler y map

Tacsi

Dragon Taxi’s 02920 333 333

Neu ewch i wefan CMC http://www.wmc.org.uk/yourVisit/GettingHere/