Top of the page

Llety

Rydym wedi ymuno â Gwesty'r Future Inns, Bae Caerdydd (y tu ôl i Ganolfan Red Dragon) i ddarparu llety gostyngol i gynrychiolwyr. Mae 50 o ystafelloedd ar gael gyda'r cynnig hwn, felly y cyntaf i'r felin-gaiff falu. Mae siawns y gallech ddod o hyd i gyfradd ratach gyda'u Advance Purchase Rates, ond nid oes modd drosglwyddo na derbyn ad-daliad amdanynt a rhaid talu o flaen llaw.

Pris i westai Tŷ Cerdd: Future Inns logo
Un noson
£ 82.00 Gwely a Brecwast - Sengl
£ 91.00 Gwely a Brecwast - Dwbl
Pecyn 2 nosonson
£ 156.00 Gwely a Brecwast - Sengl
£ 166.00 Gwely a Brecwast - Dwbl

Dyddiad terfynnol i fanteisio ar y cyfraddau hyn ydi 3 Mai, 2014
Bydd gwesteion archebu yn unigol ac yn rhoi manylion eu cerdyn i sicrhau'r archeb. Caiff yr ystafell ei dalu amdano wrth i chi gyrraedd. Gall gwesteion ganslo hyd at 14:00 ar y diwrnod y byddwch yn cyrraedd heb orfod talu unrhyw daliadau ychwanegol.

Wrth archebu dyfynnwch rif cyfeirnod bloc: 253723
Mae'r Gwesty yn cynnig:
Parcio am ddim i holl westeion
Wifi rhad ac am ddim trwy gydol y Gwesty
Ystafelloedd gwely helaeth gyda gweliau dwbl (Big Canadian) - ystafelloedd yn cynnwys cyfleusterau te a choffi
Bwyty Thomas ar y safle
Dilynwch http://www.futureinns.co.uk/cardiff-hotels am fwy o wybodaeth am y gwesty.
Ffoniwch 029 2048 7111 i archebu.

Map o Future Inns