Top of the page

Canu Corawl

11:30, Ystafell Victor Salvi, Canolfan Mileniwm Cymru

Adrian Partington: Canu’r Creation

Bydd Adrian ochr yn ochr â’i hen gyfaill a chyfeilydd o fri Steve Kings i weithio eu ffordd drwy cytganau o’r Creation gan Haydn. Darperir copïau o’r gerddoriaeth, ond os ydych chi â chopïau eich hun...dewch a nhw!. Gall y sesiwn ond ddal 130 o bobl felly ewch ati i archebu eich lle!Adrian Partington.jpg bach

Mae Adrian Partington yn cael ei edmygu am ei berfformiadau fel arweinydd, chwaraewr continuo ac organydd.

Mae'n arweinydd corawl profiadol iawn ac ar hyn o bryd yn Arweinydd a Chyfarwyddwr Artistig Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Chymdeithas Gorawl Bryste yn ogystal â Chyfarwyddwr Cerddoriaeth yn Eglwys Gadeiriol Caerloyw.

Mae Adrian yn byw mewn ardal hardd o'r enw Millers Green, nepell o Eglwys Gadeiriol Caerloyw. Mae'n adeilad hynafol a bellach mae e’n argyhoeddedig fod ysbrydion yno!

Creda Adrian yn gryf bod yn rhaid dod o hyd i ffordd i adael ein treftadaeth oroesi. Mae’r traddodiad corawl Prydeinig yn gwbl unigryw ac, heb ymdrech sylweddol gan genhedlaeth ni, gallai yn hawdd wywo. "Mae cymaint o atyniadau eraill i bobl ifanc bod y syniad o ganu mewn côr am gwpl o oriau ar nos Lun yn isel iawn ar yr agenda. Mae hynny'n rhannol oherwydd nad ydynt wedi cael llawer iawn o ganu corawl yn yr ysgolion, ond, unwaith maen nhw’n cael eu cyflwyno iddo, ychydig iawn ohonynt sydd ddim yn ei wneud yn rhan o'u bywydau wedi hynny ".

Mae Adrian wrth ei fodd â thraddodiad corawl Prydeinig, ac os oedd rhaid iddo ddewis ei ffefryn, The Dream of Gerontius fyddai’n ennill y dydd.