Top of the page

Bandiau Pres

11:30, Ystafell Siapan Room, Canolfan Mileniwm Cymru 07/06/2014

Andrew Duncan: Esiampl yr Alban

Mae'n awr union 5 mlynedd ers i Gymdeithas Band Pres Yr Alban gychwyn ar ei rhaglen datblygu ieuenctid. Wrth ddechrau, dim ond 6 bandandrew duncan canolig ieuenctid oedd yn yr Alban - erbyn hyn mae 56.
Wedi'i ariannu gan Fenter Cerddoriaeth Ieuenctid Llywodraeth yr Alban a chyfraniad SBBA ei hun, mae’r rhaglen wedi costio £ 240,000 – sydd yn llai na £5,000 ar gyfer pob band newydd a grëwyd.
Nid yw'n syndod bod y Gweinidog dros Ddiwylliant yn hyrwyddo rhaglen SBBA yn esiampl i eraill.

"Ac nid yna'r diwedd," meddai Andrew Duncan, Rheolwr Datblygu SBBA

.

"Rydw i'n gweithio gyda 10 band arall o ogledd i dde'r Alban, ac Ynysoedd y Gorllewin. Gydag eraill yn datgan eu diddordeb drwy'r amser, ni allaf weld unrhyw ddiwedd iddo am beth amser i ddod."

Mae’r llwyddiant wedi arwain at gyrff a gwledydd eraill i ofyn am gyngor yr SBBA. Mae Andrew Duncan eisoes wedi gwneud cyflwyniad i Fwrdd Cerddorfa Amatur Denmarc ac mi fydd yn gwneud cyflwyniad tebyg yn Norwy ym mis Ebrill.

Mae Andrew yn adnabyddus fel arweinydd, trefnydd a chyfansoddwr ar gyfer bandiau pres. Mae wedi ennill y wobr fawreddog ‘trefniant newydd orau' yn ‘Brass in Concert’ chwe gwaith ac mae ei gerddoriaeth wedi ei chyhoeddi gan The Music Company.

Yn ogystal ag ysgrifennu ar gyfer offerynnau pres a band chwyth, yn fwy diweddar mae Andrew wedi bod yn gweithio fel sgoriwr / trefnydd llawrydd sy'n gweithio ar nifer amrywiol o sgoriau ac arddull ar gyfer ffilm a theledu rhai ohonynt wedi cael eu cofnodi gan y Royal Philharmonic Orchestra ar gyfer llyfrgell gerddoriaeth Audio Network ac maent wedi cael eu defnyddio ar deledu a radio.