Top of the page

Cymanfa Ganu

11:30, Llwyfan y Glanfa, Canolfan Mileniwm Cymru, 08/06/2014

Alwyn Humphreys: Cymanfa Ganu

Dewch i godi’r canu a chlou’r gynhadledd yn y Lanfa, cyntedd Canolfan Mileniwm Cymru. Alwyn Humphreys fydd yn arwain y gymanfa a dau o AlwynCarnegie1_edited-1.jpg bachfandiau pres gysylltiedig Tŷ Cerdd: Band Bwrdeistref y Fenni a Dinas Band Pres Melin Gruffydd Caerdydd, yn cyfeilio. Bydd y digwyddiad dwyieithog hwn fydd yn cael ei recordio gan BBC Cymru ar gyfer darlledu yn y dyfodol. Mae croeso i bawb.

Mae Alwyn Humphreys yn cyfuno dwy yrfa brysur fel cyflwynydd teledu ac arweinydd corawl / cerddorfaol.

Ef yw Arweinydd Emeritws Côr Orpheus Treforys a Phrif Arweinydd Gwadd Cerddorfa Siambr Cymru .
Yn ddiweddar mae wedi arwain yn Rwsia , yr Ariannin , Tsieina , De Affrica , Awstralia , y Swistir a Monaco , a chynlluniau yn y dyfodol yn cynnwys ymweliadau i Hong Kong, Wcráin, Awstria, Slofenia a Gwlad Pwyl, yn ogystal ag arwain Gŵyl Cymdeithas Corau Meibion ​​Cymru 2015 yn y Royal Albert Hall.
Yn ystod ei 25 mlynedd fel Cyfarwyddwr Cerdd ar gôr byd enwog sydd wedi ennill gwobrau lu, Côr Orpheus Treforys, teithiodd yn helaeth (yr Almaen, Sbaen, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Ffrainc, Canada, UDA, Awstralia, Seland Newydd, Taiwan, Oman, UAE ) , a pherfformio mewn lleoliadau nodedig fel Sydney Opera House a Neuadd Carnegie . Yn y ddau gyngerdd yma cafwyd 5 achlysur lle bu i’r gynulleidfa godi i gymeradwyo. Ymhlith y 28 albwm a recordiodd gyda Orpheus Treforys, wnaeth 3 ennill gwobr am Albwm Corawl Orau’r Flwyddyn, a 2 arall yn cyflawni statws Arian.

Mae Alwyn yn Brif Arweinydd Gwadd Cerddorfa Siambr Cymru, mae'n cyflwyno cyfres boblogaidd o gyngherddau yn eu cwmni yng ngolau cannwyll yn rheolaidd , ac mae wedi gweithio gydag unawdwyr o fri megis Dennis O'Neill, Rebecca Evans, Llŷr Williams, Elin Manahan Thomas a Wynne Evans.

Urddwyd yn MBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Frenhines am Flwyddyn Newydd yn 2001 a gwobrwyid ef â Doethuriaeth mewn Cerddoriaeth gan Brifysgol Hull yn 2006 .

'Cawr o ddyn - nid yn unig yn glod i'r byd cerddoriaeth, ond i'r genedl Gymreig'