Top of the page

Seminar Pres

10:00, Ystafell Japan, Canolfan Mileniwm Cymru, 07/06/2014

Siaradwr Gwadd: Howard Snell: "Oes genni’r ddawn?"

howard snell bachMae Howard Snell yn gyn Prif Drymped Cerddorfa Symffoni Llundain ac roedd yn Athro yn yr Academi Gerdd Frenhinol. Yn ystod ei yrfa gerddorol mae wedi hanu o unawdydd i arweinydd a cherddor band pres i gyfansoddwr. Mae ganddo gyn-fyfyrwyr ym mron pob un o'r prif Gerddorfeydd Prydain a llawer yn Ewrop ac Asia.

Darganfyddwch dechnegau ymarfer a defnyddio’r grefft sy'n arwain at chwaraewyr gwych! Sut maen nhw'n gwneud hynny? Nid all gwyddonwyr chwaraeon ddod o hyd i unrhyw wahaniaethau corfforol rhwng athletwyr o safon Olympaidd ac athletwyr cymedrol. Yr unig wahaniaeth yw bod yr athletwyr gorau yn meddwl am eu perfformiad drwy'r amser, yn ymarfer pob elfen yn feddyliol, tro ar ôl tro. Mae’r rhu’n yn berthnasol i offerynwyr.

Mae Howard Snell wedi datblygu dull o chwarae sy'n gwneud y mwyaf o dalent unigol unrhyw chwaraewr. Mae ei dechnegau mor llwyddiannus eu bod yn berthnasol i bob offeryn pres. Mewn gwirionedd, mae’r egwyddorion mae'n amlinellu yn gyffredin i bob perfformiad cerddorol.

"Rwyf wrth fy modd yn dysgu. Mae'n gyfrifoldeb cysegredig i'w gofyn a gallwch chi wneud gwahaniaeth i gwrs bywyd rhywun, trwy dynnu allan eu hymatebion cerddorol eu hunain trwy ofyn cwestiynau syml - ond nid yn rhy syml"