Top of the page

Breindaliadau, Yswyriant a PRS

11:30 & 15:30, Ystafell Seligman, Canolfan Mileniwlm Cymru, 07/06/2014

Eich Cyngherddau a Digwyddiadau: cyngor ar daliadau, yswiriant a mwy ...Stuart Isaac - 2013 (2).jpg bach

Ar ôl ymuno â Making Music fel Swyddog Datblygu ar gyfer Swydd Efrog ym mis Ebrill 2007, mae Stuart wedi bod yn gweithio fel Rheolwr Rhanbarthol ar gyfer rhanbarth Gorllewin (Lloegr) a Rheolwr Datblygu Cynghorwyr Cymru ers mis Tachwedd 2011.
Mae gan Stuart hanes hir o ddatblygu cymunedol a phrofiad addysg, ac yn cynnal proffil amlwg ym myd cerddoriaeth mewn addysg a meithrin gallu cymunedol yn y sector wirfoddol, ac mae ei ddiddordebau cerddorol yn sicrhau ei fod yn ymwybodol o’r hyn sy’n newydd yn y diwydiant trwy ystod eang o grwpiau a genres.

Yn ddiweddar, mae Stuart wedi bod yn ymwneud â’r sîn jazz, gan weithio gyda hyrwyddwyr i ddatblygu jazz modern a chyfoes drwy wyliau, rhaglenni addysg a gigs gwych!

making music wales