Top of the page

Cerddoriaeth Corawl

14:00, Ystafell Victor Salvi, Canolfan Mileniwm Cymru 07/06/2014

paul-mealor-544962081Siaradwr Gwadd: Paul Mealor: Canu Corawl Cyfoes

Ganwyd Paul Mealor yn ninas Llanelwy, a threuliodd lawer o'i blentyndod ar Ynys Môn. O oedran cynnar, bu'n canu mewn corau lleol ac yn chwarae mewn bandiau pres a cherddorfeydd, dysgodd y trombôn ar yr un pryd a dysgodd ei dad, a oedd yn gerddor amatur, i chwarae tiwba.

Y flwyddyn nesaf bydd Mealor yn dathlu ei ben-blwydd yn 40 mlwydd oed ac mae wedi datblygu ymdeimlad cryf o ardal. Yn wahanol i gyfansoddwyr eraill sy'n cael eu nodweddu gan un agwedd, mae ei waith yn cael ei ddylanwadu gan rywbeth yn fwy nag ef ei hun, gofod hardd yn perthyn i dirwedd. Mae ei gerddoriaeth yn anadlu. Mae'n anadlu awyr hallt y môr sy’n wyllt ar y dirwedd ddramatig ac amrywiol arfordir Cymru ac mae'n anadlu allan geiriau o farddoniaeth fel ymateb.

Fel pob cyfansoddwyr da, mae Mealor wedi gwthio ei hun i amryw o ddylanwadau a rhoi ei hun drwy broses drylwyr o hunan-arholiad. Wedi dysgu ei hun yn y dechreuad, bu'n gweithio gyda William Mathias ac yna John Pickard a Nicola LeFanu i ehangu ei brofiad. Yr un mor bwysig i’w broses o ddatblygu oedd ei waith ymchwil i draddodiadau ethno-cerddorol megis gamelan Jafa a’r sitar.

Mae wedi ei ddisgrifio yn y New York Times fel 'un o'r cyfansoddwyr mwyaf pwysig i ddod i'r amlwg yng ngherddoriaeth gorawl Gymreig ers Mathias ...". Mae cerddoriaeth Paul Mealor wedi mynd yn gyflym y rhaglennu corau a chantorion o amgylch y byd. Mae ei gerddoriaeth wedi cael ei ddisgrifio yn, 'harddwch tawel, crefftwaith manwl a chadarn yn bensaernïol ... Cerddoriaeth o chwilio ysbrydol dwfn sydd bob amser yn gofyn cwestiynau, yn cynnig atebion ac mae'n llenwi'r gwrandäwr â gobaith ...'

Taflwyd Mealor i enwogrwydd rhyngwladol pan chwaraewyd ei Motet, Ubi caritas i 2.5 biliwn o bobl (y gynulleidfa fwyaf yn hanes darlledu) a berfformir gan gorau Abaty Westminster a Chapel Royal Ei Mawrhydi, dan arweiniad James O'Donnell yn y Seremoni Briodas Frenhinol y Tywysog William a Catherine Middleton.
Ers 2003 mae wedi dysgu ym Mhrifysgol Aberdeen ac mae wedi bod yn athro ymweliadol yng nghyfansoddi mewn sefydliadau yn Sgandinafia a'r Unol Daleithiau.