Top of the page

Chwythbrennau

Peter Reynolds

16:00, Ystafell Siapan, Canolfan Mileniwm Cymru, 07/06/2014

Peter Reynolds, cyfansoddwr ac awdur, sydd yn arwain seminar ar gyfansoddi a threfnu ar gyfer chwythbrennau yng nghwmni Côr Clarinét De Cymru a fydd yn perfformio Prelude, Interlude & Dance, comisiwn newydd gan un o brif gyfansoddwyr Cymru ac enillydd Gwobr Coffa John Edwards am hyrwyddo cerddoriaeth Cymru, Mervyn Burtch.

Mae Peter Reynolds yn gyfansoddwr ac yn awdur cerddorol sydd yn byw yng Nghaerdydd. Yn aelod rhan amser o staff Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru mae yn ddiweddar wedi cwblhau cyfnod o dair blynedd yn rôl Cyfansoddwr Preswyl i Gyfansoddwr Ifanc Dyfed. Yn 2013 gwobrwywyd ef â grant Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu cyfansoddiadau newydd rhwng 2013-2014. Mae hefyd yn gyfrannwr cyson o nodiadau rhaglennu ac yn 2009 cyhoeddodd y BBC ei hanes o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.