Top of the page

Cip olwg o’r gynhadledd

Dydd Gwener 6ed Mehefin

Senedd 18:00 – 20:00

Cynhelir gan yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas AC. Cyfle i westeion gofrestru a chroeso gan Gadeirydd Tŷ Cerdd Dr Lyn Davies. Mwynhewch berfformiadau gan Gôr Meibion ​​Pendyrus a'r band pres buddugol o Rownd Derfynol Ranbarthol Cymru yn y bencampwriaeth.

Pres Symffonig Cenedlaethol Ieuenctid Cymru â Francesca Kay
Llwyfan y Glanfa, Canolfan Mileniwm Cymru: 1030 a 1300

Dan arweiniad Matthew Thistlewood, byddant yn perfformio Cŵn y Môr gan Gareth Wood - comisiwn Tŷ Cerdd yn arbennig ar gyfer ein cynulleidfa iau.

Dydd Sadwrn 7fed Mehefin

Canolfan Mileniwm Cymru 10:00 – 17:00

10:00 Ystafell Victor Salvi

Kate Woolveridge: ennyn hyder yn eich llais

Bydd mezzo-soprano Opera Cenedlaethol Cymru yn arwain gweithdy ar dechnegau lleisiol ac ymarferion paratoi ac yn dangos pwysigrwydd rheolaeth a sut i gynhyrchu sain ddiogel a thyner mewn ymarferion. Rhiannon Pritchard yw ei chyfeilydd.

Adrian Partington: Canu’r Creation

11:30, Ystafell Victor Salvi


Bydd Arweinydd Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Chyfarwyddwr Cerddoriaeth yn Eglwys Gadeiriol Caerloyw a Three Choirs Festival yn arwain y gynulleidfa mewn daranu adnabyddus o’r Creation. Steve Kings yw ei gyfeilydd. Darllen mwy

Siaradwr Gwadd: Howard Snell: "Oes genni’r ddawn?"
10:00, Ystafell Siapan

howard snell

Mae cyn prif drwmped Cerddorfa Symffoni Llundain yn arweinydd a chyfansoddwr band pres ac mae wedi datblygu dull o chwarae sy'n gwneud y gorau o dalent unigol chwaraewr. Darllen mwy

Andrew Duncan: Esiampl yr Alban
11:30, Ystafell Japan

Mae Andrew yn Rheolwr Datblygu ar gyfer Cymdeithas Band Pres yr Alban. 5 mlynedd yn ôl roedd gan yr Alban ond 6 band ieuenctid yn unig - erbyn hyn mae yna 56 yn y wlad. Sut? Darllen mwy

Siaradwr Gwadd: Paul Mealor: Canu Corawl Cyfoes

14:00 Ystafell Victor Salvi

paul-mealor-bachPaul Mealor, 'y cyfansoddwr pwysicaf i ddod i'r amlwg mewn cerddoriaeth gorawl Cymru ers William Mathias' (New York Times), fydd yn mynd i'r afael â'r heriau o raglenni cerddoriaeth gyfoes. Bydd y sgwrs hon yn cael ei roi yng nghwmni Côrdydd.

Charlotte Neville: Cynllunio set a gwisgoedd heb orwario

10:30 a 15:00 Bar Awen

Mae Charlotte yn Ddylunydd Set gydag Opera Cenedlaethol Cymru ac yn arwain dwy sesiwn ar ddylunio set / goleuo ac ar ddylunio gwisg ar gyfer cymdeithasau operatig a grwpiau theatr gerddorol.

Eich Cyngherddau a Digwyddiadau: cyngor ar daliadau, yswiriant a mwy ...

11:30 & 15:30, Ystafell Sony

Ydych chi yn poeni am asesiadau risg, yswiriant, PRS a materion hawlfraint? Os felly, mae'r sesiwn hon ar eich cyfer chi! Mae Rheolwr Datblygu Aelodau Stuart Isaac a Cindy Truong, Rheolwr Gwasanaethau Aelodaeth o Making Music yn mynd i’r afael â'r holl faterion dryslyd hynny sy'n ymwneud â chynllunio a gweinyddu digwyddiadau.

Peter Reynolds: ysgrifennu’n llwyddiannus ar gyfer chwythbrennau

16:00, Ystafell Victor Salvi

Mi fydd y cyfansoddwr yn arwain dosbarth meistr ar ysgrifennu ar gyfer offerynnau chwythbrennau yng nghwmni Côr Clarinét De Cymru.

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: dathliad o gerddoriaeth Gymreig.

Mae'r digwyddiad hwn yn RHAD AC AM DDIM i’n gwesteion ac yn dechrau am 19:00 yn Neuadd Hoddinott. Dan arweiniad Grant Llewellyn, gydag unawdwyr Elin Manahan-Thomas a Llŷr Williams, bydd BBC NOW yn perfformio cyngerdd o gerddoriaeth Gymreig o archifau helaeth Tŷ Cerdd.

Perfformiadau cynhadledd ar Lwyfan y Glanfa 9:30-17:30

Dyma gyfle ar gyfer eich cymdeithas i berfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.
Cysylltwch â Shakira Mahabir i drefnu amser ar gyfer eich perfformiad ar 029 2063 5649 neu anfonwch e-bost shakira.mahabir@tycerdd.org

Yn ystod y dydd bydd y Cadeirydd Tŷ Cerdd Dr Lyn Davies yn cyhoeddi pa gymdeithas o aelodau Tŷ Cerdd fydd yn derbyn Gwobr 2014 W.S.Gwynn Williams a £1,000.Dydd Sul 8fed Mehefin

Canolfan Mileniwm Cymru 9:30-13:00

Dr Lyn Davies: Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y gynhadledd

Trafodaeth o dan arweiniad Dr Lyn Davies ein cadeirydd, gyda staff Tŷ Cerdd.

Alwyn Humphreys: Cymanfa Ganu

11:30, Llwyfan y Glanfa

Dewch i godi’r canu a chlou’r gynhadledd yn y Lanfa, cyntedd Canolfan Mileniwm Cymru. Alwyn Humphreys fydd yn arwain y gymanfa a dau o fandiau pres gysylltiedig Tŷ Cerdd: Band Bwrdeistref y Fenni a Dinas Band Pres Melin Gruffydd Caerdydd, yn cyfeilio. Bydd y digwyddiad dwyieithog hwn fydd yn cael ei recordio gan BBC Cymru ar gyfer darlledu yn y dyfodol. Mae croeso i bawb.

Llŷr Williams: perfformiad

Bydd y pianydd o Rhosllanerchrugog yn cynnwys Bagatelles Daniel Jones yn ei berfformiad yn Neuadd Hoddinott am 14:00.

Schumann: Papillion Op.2

Britten: Night piece

Bartok: Detholiad o Bagatelles

Jones: Detholiad o Bagatelles

Bartok: 6 dances in Bulgarian rhythm from Microcosmos

Albeniz: Triana from Iberia