Top of the page

Côr Merched Tybie yn y Gynhadledd

Ym mis Mehefin 2014 roedd Canolfan Mileniwm Cymru dan ei sang â cherddoriaeth byw gan gymdeithasau Tŷ Cerdd, a deithiodd i Fae Caerdydd ar gyfer cynhadledd gyntaf Tŷ Cerdd.Cor Merched Tybie. web

Roedd y gynhadledd yn gyfle i aelodau i fwynhau a chymryd rhan gweithdai, darlithoedd a seminarau. Agorwyd y gynhadledd yn y Senedd yng nghwmni Band Pres Ieuenctid Dinas Caerdydd (Melingriffith), Côr Meibion Pendyrus a Band Pres Tredegar. Trwy gydol yr ail ddiwrnod bu 12 o gymdeithasau Tŷ Cerdd yn perfformio ar Lwyfan y Glanfa, o fandiau gwerin i gôr clarinét. Cynhaliwyd Cymanfa Ganu, yn ardal y Glanfa o Ganolfan Mileniwm Cymru, i gloi’r gynhadledd a chafodd ei recordio gan BBC Radio Cymru ar gyfer darlledu yn y dyfodol.

Un uchafbwynt o’r penwythnos oedd dathliad o gyfansoddwyr Cymreig ar y nos Sadwrn, wrth i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC berfformio gweithiau o archif Tŷ Cerdd yn Neuadd Hoddinott y BBC.

Darparwyd hyn oll ar gyfer aelodau o gymdeithasau Tŷ Cerdd am bris o £5.00 yn unig! Os nad oeddech chi yno, fe allwch fod yn saff eich bod wedi colli ar brofiad arbennig. Mae digwyddiad o’r fath yn ehangu ein gwybodaeth a dealltwriaeth o fyd cerddoriaeth a’r ansawdd uchel yn ein gwlad.

Hoffwn longyfarch Gwyn L Williams a’i dîm yn Tŷ Cerdd am drefnu’r gynhadledd gyntaf lwyddiannus. Roedd cenhadaeth Tŷ Cerdd wrth wraidd y gynhadledd, sef i gefnogi, datblygu a hyrwyddo cerddoriaeth Cymru.

Rydym yn edrych ymlaen at yr un nesaf!

Desna Pemberton

Côr Merched Tybie