Top of the page

Cofrestru

Online Ticketing for Tŷ Cerdd Conference powered by Eventbrite

Cofrestru a mwy

Bydd y gwesteion sy'n mynychu'r sesiwn agoriadol ar y nos Wener (a gynhelir yn y Senedd) yn cofrestru ar ôl cyrraedd. I gynrychiolwyr sy'n cyrraedd ar fore dydd Sadwrn, bydd cofrestru yn cael ei gynnal yn swyddfa Tŷ Cerdd, lleoli’r yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru, o 9.00-10:00

Byddwch yn cael tocyn cynhadledd ar gyfer y penwythnos i helpu Canolfan y Mileniwm eich adnabod. Bydd hwn hefyd yn eich galluogi i gael gostyngiadau ym mhob bwyty a chaffi Canolfan y Mileniwm: ffresh, Bar One, Hufen a Crema Café.

Dod o hyd i ni

Map CMC