Top of the page

Cynhadledd Tŷ Cerdd 4 - 5 Mawrth 2016

Cynhadledd Ty Cerdd Conference 2016

Mae'n bleser gan Tŷ Cerdd eich gwahodd i'w hail gynhadledd ym Mangor ar Ddydd Gwener 4ydd a Dydd Sadwrn 5ed o Fawrth 2016. Mewn cydweithrediad â Gŵyl Gerddoriaeth Bangor, bydd Tŷ Cerdd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau a fydd yn cynnwys trafodaeth cyn cyngerdd, cyngor gan PRS, gweithdai corawl a phres, a seminar / cyflwyniad ar gyfansoddwyr ac ein gwefan newydd, Darganfod Cerddoriaeth Cymru. Cofrestrwch ar gyfer y Gynhadledd yma

Dydd Gwener 4ydd Mawrth

18:00 – 18:45 Trafodaeth Cyn-Cyngerdd CGG y BBC BBC NOW logo BW.jpg 1

Ystafell Cledwyn 3, Teras, Prifysgol Bangor

Tamaid i aros pryd cyn y wledd o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr benywaidd gorau Cymru a pherfformir gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, bydd Steph Power yn cadeirio trafodaeth gyda’r cyfansoddwyr dan sylw Hilary Tann, Mared Emlyn, Sarah Lianne Lewis, Lynne Plowman a Rhian Samuel.

Cofrestrwch yma

Dydd Sadwrn 5ed Mawrth

Seminar PRS i Gerddoriaeth

12:00 – 13:30 Seminar: PRS i Gerddoriaeth PRS

Ystafell Ymarfer Drama, Prifysgol Bangor

Bydd John Hywel Morris, Uwch Rheolwr Datblygu Aelodaeth PRS, yn rhannu ei gyngor arbenigol ar gynllunio a gweinyddiaeth sydd ynghlwm â digwyddiadau. Bydd y seminar yn gorffen gyda sesiwn holi ac ateb.

Cofrestrwch yma

Dewch i ganu - Cerddoriaeth Gymreig o Dde AmericaChoir

14:00 – 16:00 Gweithdy Corawl o dan arweiniad Islwyn Evans

Ystafell Ymarfer Drama, Prifysgol Bangor

Ymunwch ag Islwyn Evans, sefydlydd ac arweinydd Ysgol Gerdd Ceredigion ac arweinydd côr siambr lwyddiannus, Cywair mewn gweithdy corawl o ddarnau gan y cyfansoddwr o’r Wladfa, Hector Ariel MacDonald.

Cofrestrwch yma

Band Pres Dros dro

11:00 - 17:00 Gweithdy Pres gyda Tom Davoren a Paul Hughes brass band image

Ysgol Tryfan

Dewch yn llu i Ysgol Tryfan lle bydd yr arweinydd a chyfansoddwr enwog, Tom Davoren yn cyfuno gyda Paul Hughes, arweinydd Band Arian Llanrug, ar gyfer diwrnod o weithdy i ddathlu cerddoriaeth bandiau pres Cymreig. Bydd Tom a Paul yn mynd ati i afael â cherddoriaeth T.J. Powell, Gareth Wood a Tom Davoren. Byddwn yn gorffen y diwrnod gyda chyngerdd anffurfiol. Dewch ach cinio eich hun.

Mae’r gweithdy yma yn addas ar gyfer pob lefel o chwaraewyr band pres sydd o safon arholiad gradd 4 ag uwch.

Cofrestrwch yma

Dathlu Cyfraniad Menywod Cymreig i Gerddoriaeth

16:30 – 17:30 Seminar Darganfod Cerddoriaeth Cymru Morfydd Llwyn Owen

Ystafell Ymarfer Drama, Prifysgol Bangor

Bydd Dr Rhiannon Mathias yn arwain trafodaeth am weithiau dwy o brif gyfansoddwyr benywaidd Cymru, Dilys Elwyn-Edwards a Morfydd Owen, ynghyd a pherfformiadau o’u gweithiau gan Ellen Williams a Brian Ellsbury.

Cofrestrwch yma


group logos