Top of the page

Gwobr W.S. Gwynn Williams 2014

Yn ystod sesiwn agoriadol Cynhadledd Tŷ Cerdd yn y Senedd ar y 6ed o Fehefin bydd y Cadeirydd Tŷ Cerdd Dr Lyn Davies yn cyhoeddi pa gymdeithas o aelodau Tŷ Cerdd fydd yn derbyn Gwobr 2014 W.S.Gwynn Williams a £1,000.

Yn 2014 cawsom enwebiadau cryf ar gyfer y wobr o £1,000 sydd yn cael ei rhoi i enillydd Gwobr Tŷ Cerdd W.S. Gwynn Williams. Mae’r arian yn cael ei gyflwyno i'r gymdeithas sydd wedi gwneud y cynnydd mwyaf neu’r cyfranu i gerddoriaeth yng Nghymru yn y ddwy flynedd flaenorol. Gall unrhyw gymdeithas gysylltiedig gael eu henwebu, neu enwebu ei hun.

Rhwng Cadeirydd, staff ac aelodau bwrdd Tŷ Cerdd, mae rhestr fer o bedwar gymdeithasau wedi ei lunio ar gyfer y wobr eleni. Y rhain yw:

Caerphilly Community Chorus: eu nod yw annog cantorion o bob gallu i ymuno, o’r dibrofiad i gantorion profiadol. Mae'r corws yn ymfalchïo yn eu gallu i gynnal gantorion dibrofiad, addysgu cerddorol ac arwain drwy esiampl.

Band Pres Dinas Caerdydd Melingriffith: mae’r band wedi tyfu eto yn ddiweddar, ac yn awr yn cynnal pedwar band, gyda M4 i ddechreuwyr, sydd newydd ei ffurfio, yn ychwanegu i’r drindod M1, M2 a M3 band Ieuenctid.

Cory Academy: yw cangen ieuenctid y Band Cory sydd wedi cael ei ffurfio er mwyn annog ysbrydoli mwy o bobl ifanc a ennyn mwy o gydweithio rhwng chwaraewyr pres a bandiau ar draws Cymru gyfan.

Côr y Gors: ensemble cerddorol unigryw (gyda llawer o leisiau) sy'n perfformio a recordio caneuon a ysgrifennwyd ar eu cyfer gan y cyfansoddwr, Nick Jones. Ers 2004, mae nhw wedi bod yn torri cwys harmonig eu hunan mewn pentref arfordirol arbennig iawn o'r enw Borth yng nghanolbarth Cymru.