Top of the page

Gwobr W. S. Gwynn Williams 2013

Abergavenny Borough Band yn cipio gwobr Tŷ Cerdd: W.S. Gwynn Williams.Gwyn L. Williams yn cyflwyno'r wobr i Andrew Richards

Roeddwn wrth fy modd i fynychu cymalau rhanbarthol y National Brass Band Championship of Great Britain. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd Brangwyn, Abertawe dros benwythnos y 16 a 17 o Fawrth. Roeddwn yna i gyflwyno gwobr Tŷ Cerdd: W.S. Gwynn Williams, sy’n cael ei wobrwyo i’r gymdeithas gerddorol sydd, yn ôl barn Pwyllgor Gweithredol Tŷ Cerdd, wedi arddangos ymroddiad i gerddoriaeth Gymreig ac wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’w cymdeithas eu hun. Yn y gorffennol mae’r wobr yma wedi ei hennill gan gorau, ensemblau ieuenctid, grwpiau sioeau cerdd a bandiau pres.

Bu’r daith o Gaerdydd i Abertawe yn un cyflym, gyda thraffordd glir, oblegid yr ornest rhwng Cymru a Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm, a minnau yn ychwanegu i’r sylwebaeth ddifyr ar y radio, roeddwn yna erbyn hanner amser y gem. Roedd yr awyrgylch o fewn Neuadd Brangwyn yn gyffrous, gyda’r ail hanner yn ei anterth roedd mwy yn gwylio’r rygbi na’r gystadleuaeth. Er hyn roedd yn bleser i wrando ar 9 band prês yn chwarae cerddoriaeth Gareth Wood yng nghystadleuaeth Dydd Sadwrn. Roeddwn ni a Gareth Wood yng Ngherddorfa Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gyda’n gilydd a rhai blynyddoedd yn diweddarach yn y Royal Academy of Music, roedd ei ddawn am gynfasoddi yn amlwg bryd hynny.

Gyda’r gem wedi ei hennill a pawb wedi cymryd eu seddi, derbyniwyd Gwobr W.S.Gwynn Williams gan gadeirydd Abergavenny Borough Band, Andrew Richards. Cafwyd cymeradwyaeth gref gan gyd cystadleuwyr ac aelodau o’r cyhoedd pan gyflwynwyd y wobr. Cefais yr argraff, bod y wobr wedi dod yn annisgwyl iddo, ac roedd yn llawn canmoliaeth o aelodau’r band a’u harweinydd Craig Roberts.

Enwebi’r ymgeiswyr am y wobr gan aelodau’r cyhoedd, ac yn yr enwebiad buddugol eleni talwyd teyrnged i raglennu cyffrous y band sy’n, amlwg yn eu cyngherddau, lle rhoi’r cyn sylw i gerddoriaeth Gymreig newydd. Roedd eu gwaith cymunedol clodwiw ynghyd a’u hymroddiad diflino i’w band ieuenctid o 40 aelod yn rhinwedd a’u dyrchafwyd nhw i’r brig. Gall pob aelod gymdeithas gael eu henwebu i Wobr Tŷ Cerdd: W.S. Gwynn Williams. Am bris ymaelodi rhesymol, gall unrhyw sefydliad cerddorol ac ensemble perfformio ennill y wobr flynyddol o £1,000. Cysylltwch â Tŷ Cerdd am rhagor o wybodaeth am ymaelodaeth.

Gwyn L. Williams,

Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd- Canolfan Cerddoriaeth Cymreig

Dilynwch y ddolen yma am wybodaeth ymaelodi