Top of the page

Gwobr W.S. Gwynn Williams

Gwahoddir cymdeithasau argymell enwebiadau ar gyfer gwobr flynyddol W.S. Gwynn Williams. Sefydlwyd y wobr (£1,000) er cof am sylfaenydd-cadeirydd y Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru, er mwyn cydnabod y gymdeithas sydd wedi dangos y cynnydd gorau yn enw cerddoriaeth yng Nghymru dros y ddwy flynedd diwethaf. Gallai unrhyw gymdeithas gysylltiedig gael ei enwebu, neu enwebu’i hunain, a pharatoir rhestr fer gan Cyfarwyddwr a Phwyllgor Gweithredol Tŷ Cerdd cyn y penderfyniad terfynol, ar ôl yr angen.

Austin Davies (Band y Cory) & John Griffiths WS Gwynn Williams, hawlfraint Matthew Thistlewood 1

Cor Cymunedol Caerffili a John Griffiths - Gwobr WS Gwynn Williams, hawlfraint Matthew Thistlewood


Enillwyr Gwobr W.S. Gwynn Williams 2014: Cor Cymunedol Caerffili (chwyth) a Band y Cory (dde)

Pwysleisir nid y gymdeithas ‘gorau’ (beth bynnag ydyw hyn) y mae Tŷ Cerdd yn chwilio amdani, ond yn hytrach yr un a gyflawnodd ei photensial o ran codi safonau a chyflwyniadau cerddorol, hybu, ac effeithiolrwydd gweinyddol. Ystyrier hefyd gwerth y gymdeithas i’w chymuned leol. Dylai’r cais gynnwys y manylion canlynol:

ï cefndir cyffredin y gymdeithas;

ï ei hamrediad aelodaeth;

ï ei gwelliant cerddorol dros y ddwy flynedd diwethaf;

ï ei gwaith yn y gymuned leol tuag at hybu cerddoriaeth;

ï ei pholisi recriwtio, yn enwedig ei ymdrechion o ran cynnwys pobl ifainc, lleiafrifoedd ethnig, a’r rheiny sy’n anabl neu anfantais.

Dyddiad cau: 31 Rhagfyr 2015