Top of the page

academi côr - Tŷ Cerdd's choral summer school

AC logo 3

Cwrs haf preswyl saith diwrnod yw academi côr i oedolion o gantorion profiadol. Bydd yr arweinydd/cyfansoddwr rhyngwladol ei fri, Paul Mealor, yn arwain tîm o diwtoriaid llais nodedig i ddarparu hyfforddiant corawl uchel ei safon: wythnos o sesiynau ymarfer dwys, gweithdai a dosbarthiadau meistr ysbrydoledig a pherfformiadau cyhoeddus.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais ar-lein cliciwch YMA.

Os byddai’n well gennych gwblhau copi papur o’r ffurflen hon a thalu â siec, lawrlwythwch y ffurflen gais isod. Am unrhyw gwestiynau, e-bostiwch academicor@tycerdd.org