Top of the page

Cyfansoddwyr Cymru - galwad am waith

sheet musicCryn dipyn o wefr i ni yw cyhoeddi perthynas newydd â Chyfansoddwyr Cymru – o hyn allan, bydd holl aelodau Cyfansoddwyr Cymru yn derbyn aelodaeth Tŷ Cerdd am ddim. Mae ein pecyn aelodaeth unigol yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys mynediad i’n Casgliad o Gerddoriaeth Gymreig, cysylltiadau â sefydliadau a cherddorion proffesiynol eraill, tocynnau gostyngol a llawer iawn mwy.

Mae tipyn o newyddion cyffrous ei hun gan Gyfansoddwyr Cymru: a hwythau wedi cychwyn ar berthynas ag Ensemble Cymru, mae Cyfansoddwyr Cymru yn galw am gyfansoddwyr ar gyfer gweithiau i’w perfformio yng nghyfres Ensemble Cymru o dri ‘Sbotolau ar Gyfansoddwyr’ ym mis Mai 2018. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sgoriau (a hefyd i ymaelodi a thalu tanysgrifiad) yw 31 Hydref. Detholir hyd at 15 munud yr un o weithiau gan dri chyfansoddwr i’r digwyddiadau portreadu hyn - ar gyfer offerynnu i’r ffliwt, obo, clarinét, telyn, pedwarawd llinynnol. Cysylltwch â composersofwales@gmail.com am fwy o wybodaeth ac i ymaelodi.

Composers of Wales