Top of the page

Gareth Churchill

Gareth Churchill

Mae Gareth Churchill (g 1980) wedi astidio yn Llundain gyda Rhian Samuel ac yng Nghaerdydd gyda Anthony Powers, lle gyflawnwyd radd PhD yng nghyfansoddi yn 2007. Ers ei ddyddiau myfyriwr mae Gaerth wedi cyfansoddi yn broffesiynol, mae ei weithiau diweddaraf yn cynnwys Vocable, i mezzo ac ensemble (Resonabilis, Gŵyl Bro Morgannwg 2010); Clarinet Quintet (David Cambell / Solstice Quartet, Aberystwyth Musicfest 2011); Ad Profunda, i bumb chwaraewr (Ensemble Cymru, Gŵyl Gerdd Newydd Bangor 2012) ac Elemental Studies (2011-13), casgliad o bedwar unawd i offerynnau chwyth sy’n ‘dybli’ a fydd yn gwneud eu perfformiadau cynatf yng Nghaerdydd, Ghent, Llundain a Chicago.

‘Mae llawer o fy ngwaith diweddar wedi eu anelu at ddatblygu techneg o gyfansoddi adnabyddus mewn arddull gyfarwydd. Gwelir engraifft o hyn yn Clarinet Quintet (2011), ffurff sonata draddodiadol sydd wedi ei thynnu’r ar led a’i chysyniad wedi ei ail feddwl, mae fy mhedwarawd llinynol Centrifugue (2013); yn parahu â’r thema yma.

Ceir y traddodiad ffiwg wrth galon y darn, mae’r gwrthbwynt gwrthdroiedig, sy’n amlwg ynddo, yn fy marn i, yn perthyn i’r symudiadau o fewn allgyrchydd (centrifuge); sy’n benthyg ei enw i’r teitl.

Datgeli’r Centrifuge ei hun i fod yn ddilyniant o bump pennod yn symud o wrthbwynt unigol yn yr agoriad, i wrthbwynt pedwarplyg yn ei channol cyn mynd yn ôl i’r unigol yn y diwedd. Mae’r drydedd pennod, mewn modd tebyg i atchweiliad anfeidrol (fel dol Rwsieg, er engraifft), hefyd wedi ei chyfansoddi o pump adran, gan gynnwys ei thrydedd adran. Yn yr adran yma, yng nghannol y pedwarawd, mae yna eto bump adran byrlymus o pizzicato toccata, toccatas a ffiwgiau sydd yn hanesyddol wedi eu priodi a’i gilydd ar adegau.

Comisynwyd Centrifuge â chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru, gan y Mavron String Quartet, i’w berfformio gyntaf yn yr Eglwys Norwyaidd, Caerdydd 3 Mai 2013.

www.garethchurchill.co.uk

Chwilio am weithiau Gareth Churchill