Top of the page

Missa Cambrensis - Grace Williams

Ar ddydd Mawrth 1af o Fawrth, yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ac ar Radio 3 a Radio Cymru, byddwn yn clywed perfformiad o’r Missa Cambrensis gan Grace Williams. Dyma ond yr ail berfformiad erioed o’r gwaith arbennig yma. Derbyniodd ei pherfformiad cyntaf ym mis Mehefin 1971 ac mae wedi parhau’n destun cymhleth hyd heddiw.

Young Grace 2

Roedd Vanessa Hill yn rhan o’r gynulleidfa ar gyfer y perfformiad cyntaf o’r Missa Cambrensis yn Eglwys Gadeiriol Llandaf. Yn y clip sain yma mae’n siarad gyda Gwyn L Williams, Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd, am y noson anffodus yno. Mae’r sgwrs yn cloi gyda pherfformiad o Carol Nadolig lle mae Grace Williams yn gosod geiriau Saunders Lewis. Cafodd ei ychwanegu yn ddiweddarach i’r Missa Cambrensis. Perfformir yma gan Gantorion Seiriol ac arweinyddiaeth John Hywel.