Top of the page

Ymgeisiadau ISCM Cymru 2017

ISCM PNG

Pleser o’r mwyaf i Tŷ Cerdd yw cyhoeddi’r chwe chyfansoddwr sydd wedi’u dethol i’w cyflwyno i ISCM Vancouver 2017:

Andrew Wilson Dickson - Métamorphose - Categori 13 Cerddorfa Linynnol

Sarah Lianne Lewis - Is there no seeker of dreams that were? - Categori 9A Cerddorfa Symffoni (Cerddorfa Symffoni Vancouver)

Ian Lawson - Prelude & Fugue - Categori 11 Piano Unawd

Damian Rees - Scattered Ground - Categori 2A Ensemble Siambr (Ensemble Siambr Land’s End)

Nancie Eloise Gynn - Sakura - Categori 9A Cerddorfa Symffoni (Cerddorfa Symffoni Vancouver)

Maja Palser - A Cry - Categori 11 Piano Unawd

Derbyniodd ISCM Cymru 23 o gyflwyniadau gan 21 o gyfansoddwyr. Cyhoeddir y gwaith(gweithiau) a ddetholir ar gyfer y Diwrnodau Cerddoriaeth Fyd yn derfynol ar ddechrau 2017 (erbyn diwedd mis Mawrth fan bellaf) a byddwn yn rhoi gwybod i’r cyfansoddwyr detholedig cyn gynted ag y bydd y datganiad yn cael ei wneud.

Neges gan Gadeirydd ISCM Cymru, John Metcalf:
Roedd y panel yn ymwybodol mai ennyd allweddol yn natblygiad cerddoriaeth Cymru oedd hon ac wrth eu boddau felly fod cyflwyniad cryf a chystadleuol gan y cyfansoddwyr. Rydym bellach yn aros am y newyddion cyffrous ynglŷn â pha ddarn neu ddarnau o’r chwech a roddwyd gerbron gennym fydd yn cael eu dewis gan y trefnwyr ar gyfer Diwrnodau Cerddoriaeth Fyd yn Vancouver ym mis Tachwedd 2017.


Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd

Mae Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd yn gyfarfod blynyddol y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes (ISCM), ac fe’i trefnir a chaiff ei hariannu’n llwyr gan wahanol adrannau bob blwyddyn, fel llwyfan ar gyfer cyfnewid cerddorol a sioe arddangos i gerddoriaeth gyfoes y byd, heb ragfarn neu duedd mewn perthynas â gwahaniaethau mewn mynegiant, arddulliau, genres neu gyfryngau cerddorol. Ei nod yw bod yn fan cyfarfod i sefydliadau, perfformwyr a chyfansoddwyr ym mhob cwr o’r byd. Cynhelir Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd ar ddiwrnodau olynol yn y wlad sy’n croesawu a gellir eu trefnu mewn unrhyw fformat sy’n gweddu i flaenoriaethau artistig ac ymarferol y trefnwyr, yn unol â Statudau ISCM, gan adlewyrchu’r amrywiaeth ym maes cerddoriaeth gyfoes. Mae’r ŵyl yn ceisio cynrychioli holl aelodau cyfreithlon yr ISCM mewn un ffordd neu’r llall drwy weithgareddau ei rhaglenni, e.e. perfformiadau, seminarau, arddangosfeydd, etc.