Top of the page

Morfydd Owen 1891 - 1918

Morfydd faded photo 1cRoedd bywyd Morfydd Owen yn gymleth a lliwgar – menyw hardd a chlyfar, a hynod ddyniadol. Ymhlith cyfeillion eithriadol Morfydd oedd D H Lawrence, Ezra Pound a’r Tywysog Yusupov (a lofruddiodd Rasputin maes o law), ac roedd hi’n brysur ddatblygu yn seren cymdeithas gerddorol Llundain pan briododd y seicdreiddiwr Ernest Jones. Ond roedd perthynas y ddau yn dymhestlog, a bu Morfydd farw ond blwyddyn yn ddiweddarach, yn 26 oed, dan amgylchiadau sy’n ddirgelwch hyd heddiw.


Mae Portrait of a Lost Icon yn dathlu creadigaeth athrylithgar Morfydd, gan arddangos ei gwaith syfrdanol ac amrywiol. Dilynwn drywydd ei bywyd, trwy ei chaneuon naturiol ac emosiynol, ei cherddoriaeth biano hyderus ac awdurdodol, a thrwy ei llythyron personol i Eliot Crawshay-Williams, sy’n datgelu ei phersonoliaeth apelgar ac atyniadol.


Portrait of a Lost Icon
Bydd y cyngherddau yn amlygu ansawdd ac athrylith o greadigrwydd Owen ac arddangos ei gynnyrch rhyfeddol ac amrywiol, gan ei affinedd naturiol gyda chyfrwng y gân i'w hysgrifennu awdurdodol ar gyfer y piano. Yn ogystal â pherfformio caneuon Owen, bydd Elin yn darllen rhai o'r llythyrau personol ysgrifennodd y cyfansoddwr i Eliot Crawshay-Williams sy'n dangos agweddau ei phersonoliaeth atyniadol a'i stori ddiddorol. Bydd cyfeiliant yn cael ei ddarparu gan Brian Ellsbury fydd hefyd yn perfformio nifer o weithiau piano unawdol Owen, gan gynnwys Glantaf a Rhapsody yn C # leiaf.

Bydd dyddiadau'r daith yn cynnwys Theatr Ardudwy, Harlech ar ddydd Sadwrn 19eg o Dachwedd; Neuadd Fawr, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe ar ddydd Gwener y 25ain o Dachwedd; Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar ddydd Gwener y 31ain o Fawrth; Eglwys Jewin, Llundain ar ddydd Sadwrn y 25ain o Fawrth 2017.

POLI delivery

Mae Morfydd Owen - Portrait of a Lost Icon ar gael wrth Recordiau Tŷ Cerdd.
Mae'r CD yn cynnwys caneuon a cherddoriaeth piano perfoformiwyd gan Elin Manahan Thomas a Brian Ellsbury.
Mae cerddoriaeth ddalen ar gyfer caneuon a darnau piano Morfydd Owen wedi cael ei gyhoeddi gan Ty Cerdd. Mae’r darnau yn cynnwys y caneuon Spring, Gweddi y Pechadur, a The Land of Hush-a-bye, a’i Sonata yn E leiaf a Four Welsh Impressions ar gyfer piano.

Mae’r gerddoriaeth ddalen ar gael nawr o www.tycerddshop.com