Top of the page

'Peter Reynolds - A Note Too Far '

Bydd llawer ohonoch yn gwybod i’n his-gadeirydd a chyfaill annwyl Peter Reynolds farw’n ddisymwth ar 11 Hydref 2016, y diwrnod ar ôl cadeirio cyfarfod bwrdd Tŷ Cerdd. Cyfansoddwr ac awdur oedd Peter a rhan annatod o’r sin gerddoriaeth yng Nghymru.

Ar adeg marwolaeth Peter, roedd y pianydd Philip May hanner ffordd drwy gyfweliad ag o - gan gymryd fel man cychwyn ei ymateb i gerddorion sy’n mynd yn hy ar ei gerddoriaeth. Mae pwt bach o’r cyfweliad wedi’i drawsgrifio isod ond mae’r cyfweliad cyflawn bellach yn ymddangos ar flog Philip - cliciwch yma i weld y trawsgrifiad cyflawn: www.philipmayblog.wordpress.com