Top of the page

BPCIC 2014

NYBBW 2014 poster 2ARWEINYDD
Reid Gilje

CWRS PRESWYL
Moreton Hall School, near Chirk

CYNGHERDDAU
Canolfan Biwmares
Neaudd William Aston, Wrescam

REPERTOIRE
Frode Rydland RED MORNING STAR & BUCIMIS
Piazzola arr. Gilje CHIQULIN DE BACHIN
Ryan Howells A WELSH FANTASY (premiere)
Enillydd Cyfansoddwr Ifanc Tŷ Cerdd 2014
George Lloyd ENGLISH HERITAGE
Joe Zawinul arr. Gilje BIRDLAND
Huw Warren ON THE OTHER HAND
Consierto ar gyfer 2 Utgorn Jazz a Band Pres (premiere)
Comisiwn Tŷ Cerdd ar gyfer Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Percy Pursglove & Gethin Liddington (unawdwyr)
Quincy Jones arr. Gilje CHUMP CHANGE
Simons & Marks arr. May trans. Gilje ALL OF ME
Thad Jones arr. Gilje A CHILD IS BORN
Sonny Anderson HELLO DOLLY

CORNET SOPRANO
Gwern James (Ceredigion)
Sacheus Pritchard (Gwynedd)

CORNET Bb
Pippa Scourse (Ynys Môn)
Robert Spencer (Torfaen)
Jac Thomas (RCT)
Rhun James (Ceredigion)
Rhodri Skyrme (Caerdydd)
Alexander Morgan (Sir Benfro)
Dafydd Rees (Ceredigion)
Joe Bentley (Wrecsam)
Ellis Davies (Caerffili)
Ben Lawrence (Sir Benfro)
Richard Ward (Blaenau Gwent)
Nils Margraff-Turley (Ceredigion)
Catrin Nicholas (Sir Gâr)
Catrin Jones (Sir Gâr)
Owen Harries (Caerdydd)
Richard Efans (Gwynedd)
Emyr Dance (Ceredigion)
Katy John (Ceredigion)
Jack Roberts (Wrecsam)

CORN FFLIWGEL
Emily Humphries (Torfaen)
David Michael (Ceredigion)

CORN TENOR
Hannah Rogers (CNPT)
Ross Dunne (Torfaen)
Rhodri Ward (Casnewydd)
Samantha Ford (Sir Fynwy)
Elisabeth Miller (Blaenau Gwent)

BARITÔN
Jack Roberts (Ynys Môn)
Calum Macdonald (Ynys Môn)
Ben Williams-Stacey (Sir Benfro)
Meleri Pryse (Ceredigion)

TROMBÔN
Merin Lleu (Gwynedd)
Nicholas MacDonald (Sir Benfro)
Ifan Llywelyn (Ceredigion)
Patrick Morris (Caerdydd)

TROMBÔN BAS
Robert Buist (Abertawe)

EWFFONIWM
Thomas Dunne (Torfaen)
Peter McDonough (Caerdydd)
Isaac Williamson-Evans (Ceredigion)
Kiran Dearing (Sir Benfro)

TIWBA Eb
Peter Cowlishaw (Wrecsam)
Lewis Rees (RCT)
Aled Meredith-Barrett (Sir Benfro)

TIWBA Bb
Rose Gillison (Ceredigion)
Nicholas Smith (Ceredigion)
Christopher Rogers (Sir Fynwy)

OFFERYNNAU TARO
Heledd Gwynant (Caerffili)
Nathaniel Alcolado (Casnewydd)
Giordan Price (Casnewydd)
Alex Maxted (Caerdydd)

DRYMIAU
James Sherwood (Casnewydd)

TIWTORIAID
Reid Gilje (Arweinydd)
Gareth Small (Cornet)
Dewi Griffiths (Cornet)
Lesley Howie (Corn)
Simon Cowen (Trombôn)
Glyn Williams (Ewffoniwm)
Les Neish (Tiwba)
Simone Rebello (Offerynnau Taro)

GWOBRAU
Hannah Rogers (Gwobr y Tiwtoriaid)
Jac Thomas (Gwobr John Childs)
Merin Lleu (Gwobr Keith Griffin)
Giordan Price (Gwobr Offerynnau Taro Ken Lloyd)