Top of the page

Band Pres

Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Ffurfiwyd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, dan arweiniad ei gyfarwyddwr cerdd cyntaf a’r llywydd presennol, Edward Gregson, ym 1982 gan Tŷ Cerdd - Music Centre Wales (fel Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru), sy’n parhau i ddarparu cefnogaeth weinyddol a nawdd fel partner yng Nghelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.Trombonist PNG

Daw aelodau Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (BPCIC) o bob cwr o Gymru a byddant yn cael clyweliadau neu ailglyweliadau bob blwyddyn. Erbyn hyn, mae nifer fawr o’r cyn-aelodau yn enwog fel unawdwyr, arweinwyr neu fel perfformwyr gyda bandiau neu gerddorfeydd mwyaf blaenllaw Prydain. Bu’r rhan fwyaf o diwtoriaid BPCIC yn perfformio gyda Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ar un adeg, ac mae’r un peth yn wir am rai o staff bugeiliol y Band.

Yn ychwanegol at Edward Gregson, bu gan y Band arweinwyr eraill megis Arthur Kenny, Bram Tovey, Howard Snell, James Gourlay, Frank Renton, James Watson, Robert Childs, Ray Farr, Nicholas Childs a Stephen Cobb.

Ers y cyngerdd agoriadol yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe, daeth Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn enwog am berfformio gweithiau cyfoes. Comisiynodd y Band weithiau cerddorol gan nifer o gyfansoddwyr, ac yn eu plith Alun Hoddinott (8fed Symffoni), Mervyn Burtch, Christopher Painter, John Phillips, John Pickard (Symffoni Gaia), Peter Graham, Nigel Clarke a Martin Ellerby.

Ymhlith gweithgareddau’r Band hyd yma, mae teithiau i’r Iseldiroedd, Norwy a Chanada, perfformiadau ym mhrif Wyliau Cymru, gan gynnwys Proms Cymru, yn ogystal â darllediadau ar y radio a’r teledu.