Top of the page

Ariannin 2015

Profwch fwrlwm De America gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru!argentina flag map

I ddathlu canrif a hanner ers glanio’r Cymry a sefydlu’r Wladfa, mi fydd CCIC yn teithio i’r Ariannin ym mis Hydref 2015, gan berfformio mewn lleoliadau adnabyddus yn Buenos Aires a Phatagonia. Mi fydd amserlen gynhwysfawr y côr yn cynnwys gwylio morfilod oddi ar Peninsula Valdes, sioeau tango a thaith ar gwch hydroffoil ar hyd y River Plate i safle Treftadaeth y Byd yn Colonia, Uruguay.