Top of the page

CCIC 2007

NYCW 2007 PosterARWEINYDD
Islwyn Evans

CYFEILYDD
Adrian Partington

CWRS PRESWYL
Gwersyll yr Urdd, Caerdydd

CYNGHERDDI

Eglwys Pedr Sant, Caerdydd
Neuadd Brenhinol Albert, Llundain (Proms y BBC)

RHAGLEN
William Mathias - LET THE PEOPLE PRAISE THEE, O GOD
Grace Williams - HELA LLWYNOG
tr. / arr. Evans - AR LAN Y MÔR (Eirlys Myfanwy Davies - unawdydd)
Mansel Thomas - PE CAWN NI HON
Hector MacDonald - TAIR RHANGAN CYSGREDIG
Jean Sibelius - DROS GYMRU’N GWLAD
Brian Hughes - CANEUON DWYS A DIGRI
William Mathias - HODIE CHRISTUS NATUS EST
(Samantha Price & James Murray - unawdwyr)
Gabriel Fauré - REQUIEM
(Ian McFarlane, Anna Jeffers & Roger Brent - unawdwyr)

SOPRANO
Hannah Aubrey (Castell Nedd Port Talbot)
Alice Burrows (Casnewydd)
Eirlys Davies (Sir Gâr)
Helen Davies (Pen y Bont ar Ogwr)
Lucy Gravelle (Castell Nedd Port Talbot)
Kathryn Harries (Abertawe)
Mignon James (Sir Gâr)
Elin Mai Jones (Gwynedd)
Mari Jones (Powys)
Stephanie Jones (Wrecsam)
Mary Mason (Sir Fflint)
Kate Murray (Abertawe)
Harriet Rees (Rhondda Cynon Tâf)
Stephanie Smith (Sir Benfro)
Georgina Stalbow (Sir Benfro)
Rhiannon Thomas (Powys)
Elin Tomos (Gwynedd)
Emma Watt (Caerdydd)
Emily Jane Williams (Merthyr Tudful)

ALTO
Angharad Annwyl (Powys)
Natalie Gunner (Sir Benfro)
Anna Jeffers (Conwy)
Bethan Laurie (Casnewydd)
Hannah Parry-Jones (Powys)
Samantha Price (Pen y Bont ar Ogwr)
Lowri Pugh Morgan (Sir Gâr)
Elen Royles (Sir Fflint)
Bethan Semmens (Caerdydd)
Sarah Sharp (Castell Nedd Port Talbot)
Hannah Stonelake (Sir Fynwy)
Anna Vaughan-Lewis (Sir Gâr)
Laura Walker (Sir Benfro)
Sarah Williams (Sir Fflint)

TENOR
Christopher Edwards (Sir Dinbych)
Kyle Ellis (Sir Fflint)
Gethin Aled Jones (Caerdydd)
Heulyn Jones (Sir Gâr)
Joshua Holland (Sir Gâr)
Matthew Horne (Casnewydd)
Tudur Rees (Ceredigion)
Scott Robson (Conwy)
Gareth Thomas (Castell Nedd Port Talbot)

BAS
Ieuan Anthony (Castell Nedd Port Talbot)
Roger Brent (Sir Fflint)
James Davies (Abertawe)
Rhys Griffiths (Ceredigion)
Patrick Heery (Bro Morgannwg)
David Hodges (Caerffili)
Aled Hopton (Abertawe)
Gethin Wyn Jones (Sir Fflint)
Rhys Jones (Sir Gâr)
Ian McFarlane (Blaenau Gwent)
James Murray (Abertawe)
Steffan Watkins (Abertawe)

STAFF HYFFORDDI
Iona Jones (Soprano)
Elizabeth Stephens (Alto)
Graham Wili (Tenor)
Dyfed Wyn Evans (Bas)