Top of the page

CCIC 2011

ARWEINYDD
Ben Parry

CYFEILYDD
Huw Williams

CWRS PRESWYL
Ysgol Moreton Hall, ger y Waun

CYNGHERDDAU
Eglwys Llanbadarn Fawr, Aberystwyth (Aberystwyth MusicFest)
Eglwys Gadeiriol Tyddewi (Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun)

REPERTOIRE
Giovanni Gabrieli - JUBILATE DEO
Thomas Tomkins - WHEN DAVID HEARD
Josef Gabriel Rheinberger - ABENDLIED
Gabriel Fauré - CANTIQUE DE JEAN RACINE
Daniel Jones - A HYMN TO PEACE
William Mathias - LET THE PEOPLE PRAISE THEE
Hilary Tann - PARADISE
Rhian Samuel - PAN DDAW UST Y NOS
Jeffrey Howard - CANEUON GWERIN Y TRI ADERYN (premiere)
Comisiynnwyd ar gyfer Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan Cyfeillion y CCIC
Ludwig van Beethoven - OFFEREN yn C

SOPRANO
Heledd Besent (Gwynedd)
Naomi Davies (Casnewydd)
Gwenith Evans (Ceredigion)
Isabella Hughes (Ceredigion)
Siobhan Ivins (RCT)
Gerallt Jones (Powys)
Catherine Mainwaring (CNPT)
Awen Mair (Ceredigion)
Naomi Morris (CNPT)
Kate Murray (Abertawe)
Angharad Phillips (Caerdydd)
Julia St Clair (Sir Fflint)
Laura Stephen (Caerdydd)
Ruth Stephens (Casnewydd)
Leanne Talbot (Caerffili)
Elen Thomas (Ceredigion)
Sara Thomas (Sir Gâr)
Morgana Warren-Jones (Gwynedd)
Eleri Williams (Abertawe)
Hannah Williams (Casnewydd)
Sarah Woodward (Abertawe)

ALTO
Rhiannon Birdsall (Caerdydd)
Maya Burchell-Haslett (Sir Fynwy)
Rhian Cocker (Casnewydd)
Fiona Dakin (Caerdydd)
Bethan Davies (Caerdydd)
Alys Griffiths (Wrecsam)
Rhian Griffiths (Abertawe)
Catrin Harries (CNPT)
Courtney Lang (RCT)
Sarah Mainwaring (CNPT)
Betsan Morgan (Ceredigion)
Rachel Marsh (Wrecsam)
Jenny Millar (Sir Fynwy)
Lucie Phillips (Torfaen)
Hannah Priestley (Wrecsam)
Catrin Raymond (Sir Benfro)
Ffion Thomas (Sir Gâr)
Lisa Williams (Bro Morgannwg)
Sioned Watkins (Sir Gâr)

TENOR
Christopher Ashton (Ceredigion)
Huw Cook (RCT)
Aron Davies (Ynys Môn)
Marc Davies (Caerdydd)
Nathan Deardon (RCT)
Gareth Evans (Sir Gâr)
Daniel Guy (Wrecsam)
Simon Morris (Caerdydd)
Aled Wyn Thomas (Ceredigion)
John Turner-Smith (Sir Gâr)

BASS
Huw Blainey (RCT )
Telor Dyer (Sir Gâr)
Elgan Evans (Ceredigion)
Rhys Griffiths (Ceredigion)
Duncan Horne (Ceredigion)
Owain Jones (Sir Gâr)
Eurion Jones-Williams (Ceredigion)
Nialh McCallum (Sir Fflint)
Dafydd Mills (Abertawe)
Cerith Morgan (Ceredigion)
Thomas Niesser (Gwynedd)
Christopher Paul (Caerffili)
Gareth Rawlinson (Wrecsam)
Dafydd Rees (Sir Benfro)
Jonathan Robinson (Sir Fynwy)
Tomos Watkins (RCT)
Joshua Xerri (Caerdydd)