Top of the page

CCIC 2013

ARWEINYDD
David Lawrence

CYFEILYDD
Julian Wilkins

CWRS PRESWYL
Coleg Malvern

CWRS PROMS Y BBC
Prifysgol Birmingham

CYNGHERDDAU
Neuadd Dewi Sant (gyda CGG y BBC a CCC y BBC)
Eglwys y Santes Fair, Conwy (Gŵl Gerdd Glasurol Gonwy)
Eglwys Llanbadarn Fawr (Aberystwyth MusicFest)
Neaudd Frenhinol Albert (Proms y BBC)

REPERTOIRE
Britten TE DEUM IN C
Ives SALM 67
Paul Jarman TOWARDS INFINITY
arr. John Gormley DAFYDD Y GARREG WEN
arr. John Gormley ORIENTIS PARTIBUS
Brahms IN HERBST
Patterson LEAD KINDLY LIGHT
Gregson 3 JOHN DONNE SETTINGS (premiere)
Comisiynnwyd ar gyfer Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan Cyfeillion y CCIC
Tippet SPIRITUALS FROM ‘A CHILD OF OUR TIME’
Lauridsen DIRAIT ON
Eric Jones CWYD DY LAIS
Eric Jones NES CLWYO’R BYD
Grace Williams RHOSYN DUW
Grace Williams HELA LLWYNOG

Verdi OFFEREN DROS Y MEIRW (gyda BBC NOW & BBC NCW)

Vaughan Williams SEA SYMPHONY (gyda BBC Proms Youth Choir)

SOPRANO
Heledd Besent (Gwynedd)
Hannah Bowen (Abertawe)
Fiona Dakin (Caerdydd)
Anwen Dixon (Pen y Bont)
Grace Edwards (Wrecsam)
Ffion Edwards (Sir Fynwy)
Abigail Green (Caerffili)
Fflur Harman (Gwynedd)
Harriet Hall (Ynys Môn)
Angharad Phillips (Caerdydd)
Nia Rees (Sir Gâr)
Elan Richards (Sir Gâr)
Sophie Rudge (Ceredigion)
Laura Salter (Caerdydd)
Morgana Warren-Jones (Gwynedd)
Sara Watkins (Sir Benfro)
Hannah Williams (Casnewydd)
Morwenna Williams (Abertawe)
Sarah Woodward (Abertawe)
Elin Wyn Jones (Ynys Môn)
Jessica Young (Wrecsam)

ALTO
Imelda Barnes (Wrecsam)
Rhian Cocker (Casnewydd)
Bethan Davies (Caerdydd)
Rhiannon Everall (Wrecsam)
Rhian Griffiths (Abertawe)
Carys Jones (Sir Fflint)
Eleanor Judd (Caerdydd)
Sophie Lorimer (Sir Benfro)
Rachael Marsh (Wrecsam)
Abigail Merritt (Sir Benfro)
Josie Nemeth (CNPT)
Lucie Phillips (Torfaen)

TENOR
Thomas Austin (RCT)
Marc Davies (Caerdydd)
Carwyn Harris (Caerdydd)
Joseph Ingram (Caerdydd)
Luke James (Sir Gâr)
Daniel Jones (Sir Benfro)
Jonathan Matson (Gwynedd)
Joseph Cavalli-Price (CNPT)
Mitchell Rees (RCT)
Leon Scrase (Gwynedd)
Aled Thomas (Ceredigion)

BAS
Rhodri Brookes (Gwynedd)
Charles Cowper (Caerdydd)
Martin Griffiths (Bro Morgannwg)
Tomos Gwyn (Sir Fflint)
Lewis Ham (Casnewydd)
Carl Jones (Sir Fflint)
Tom Lazell (Caerdydd)
Robert Lindsay (Bro Morgannwg)
Joshua Pennar (Caerdydd)
James Perons (Caerdydd)
Samuel Snowden (Wrecsam)
Steven Sparkes (Caerdydd)