Top of the page

CCIC 2015

NYCW 2015 programme front cover-1ARWEINYDDION
Nia Llewelyn Jones
Camilo Santostefano

CYFEILYDD YMARFER
Caradog Williams

CWRS PRESWYL
Coleg Malvern

CYNGHERDDAU
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
(Cyngerd Dydd Gŵyl Dewi gyda Bryn Terfel, CGG BBC NOW a CCC BBC)
Senedd, Bae Caerdydd
Eglwys Gadeiriol Llandaf, Caerdydd

REPERTOIRE
Ginastera - LAMENTACIONES DE JEREMIAS PROPHETAS
Fernando Moruja - LUX AETERNA
Carlos Guastavino - ARROZ CON LECHE
Brian Hughes - GAEL GWELD Y MÔR A'R TONNAU
Hector MacDonald - AT BRESEB BABAN MAIR
Mansel Thomas - CENNIN AUR
Paul Mealor - SOUNDS AND SWEET AIRS (premiere)
Comisiynwyd ar gyfer Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan Tŷ Cerdd
gyda chymorth ariannol gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston
William Mathias – HODIE
Hilary Tann - PARADISE
Mervyn Burtch - TAIR O ALAWON WERIN
Karl Jenkins – EXSULTATE JUBILATE
Astor Piazzolla - BUENOS AIRES HORA CERO
Gonzaga/Cordovil - XAXADO
Guido López Gavilán - EL GUAYABOSO

SOPRANO
Rhiannon Ashley (Sir Gâr)
Martha Barnes (Wrecsam)
Amy Barwick (Sir Benfro)
Heledd Besent (Gwynedd)
Lucie-Anne Davies (RCT)
Hannah Davies (Caerdydd)
Siân Davis (Caerdydd)
Ffion Edwards (Sir Fynwy)
Glesni Edwards (Sir Benfro)
Grace Edwards (Wrecsam)
Abigail Green (Caerffili)
Fflur Harman (Gwynedd)
Abigail Ingram (Sir Benfro)
Maisie Rae O’Shea (Powys)
Emily Pugh (Powys)
Sophie Rudge (Ceredigion)
Rowan Staden-Coates (Sir Benfro)
Elinor Williams (CNPT)

ALTO
Ceri-Ann Absalom (Sir Benfro)
Elena Clarke (Caerdydd)
Rhian Cocker (Casnewydd)
Lauren Evans (Sir Benfro)
Rhona Graham (Caerdydd)
Rhian Griffiths (Abertawe)
Ffion Groom (Sir Gâr)
Lliwen Jones (Powys)
Eleanor Judd (Caerdydd)
Alexandra Maliphant (Sir Gâr)
Esther Morris (Casnewydd)
Josie Nemeth (CNPT)
Gwen Shenton (CNPT)
Alys Smith (Sir Fynwy)
Sophie Thomas (Bro Morgannwg)
Megan Ware (CNPT)
Louise Wood (Sir Gâr)

TENOR
Alasdair Cavaye (Bro Morgannwg)
Matthew Dawe (Casnewydd)
Lewis Ham (Casnewydd)
William Hunkin (CNPT)
Owain Huw (CNPT)
Joseph Ingram (Caerdydd)
Daniel Jones (Sir Benfro)
Cavan Norton (Caerdydd)
Aaron Kendall (Sir Benfro)
Nialh McCallum (Sir Fflint)
Joshua Morris (Sir Benfro)
Emyr Parker (Gwynedd)
Tomos Wyn Jones (Wrecsam)
Trystan Watkins (CNPT)

BAS
Angus Bruce (Sir Gâr)
Dafydd Cadwaladr (Gwynedd)
Owen Davies (Sir Gâr)
Elgan Evans (Sir Gâr)
Martin Griffiths (Bro Morgannwg)
Tomos Gwyn (Sir Fflint)
Rhys Jenkins (Ceredigion)
Tomos Jones (Powys)
Tom Lazell (Caerdydd)
Jacob Lloyd (Casnewydd)
Dafydd Mills (Abertawe)
Christopher Paul (Caerffili)
Joshua Pennar (Caerdydd)
Osian Roberts (Wrecsam)
Samuel Snowden (Wrecsam)
Trystan Waters (Powys)
Matthew Welch (Caerdydd)
Aron Wyn Parry (Gwynedd)

TIWTORIAID
Iona Jones (soprano)
Elisabeth Toye (alto)
Huw Llywelyn (tenor)
Jasey Hall (bas)

STAFF BUGEILIOL
Aled Hopton
Jodi Bennett
James Grindle
Lauren Hamer
Alison Howells
Shakira Mahabir