Top of the page

Edrych ymlaen i'r Ariannin

Matthew a 'Chymraes Madryn'Mae 2015 yn flwyddyn hynod o bwysig yn hanes Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan ei fod yn cynnwys taith i’r Ariannin ym mis Hydref. Er mwyn paratoi ar gyfer hyn mae Matthew Thistlewood, Rheolwr Cerdd Ieuenctid, wedi teithio’n ddiweddar i Buenos Aires a Phatagonia i ymweld â’r lleoliadau a chyfarfod â phobl sydd yn ein cynorthwyo i wireddu’r cynlluniau yma.

Cychwynnais fy nhaith gan dreulio dau ddiwrnod yn Buenos Aires, lle cefais fy nhywys o amgylch y ddinas liwgar, fywiog (a phoeth) gan Camilo Santostefano. Bu Camilo, sy’n un o ddau o arweinwyr CCIC eleni, yn gwmni i mi ar ymweliadau i leoliadau cyngherddau gan gynnwys Teatro Gran Rex, theatr anferth a fydd yn llwyfannu’r Côr pan fyddant yn perfformio yn rhan o gyfres cyngherddau Mozarteum. Roeddwn hefyd yn ffodus i gyfarfod â Llysgennad Prydain, Dr John Freeman i drafod y derbyniad y bydd yn cynnal er ein cyfer.

Wedi perfformio yn Buenos Aires bydd y Côr yn symud ymlaen i brif ran y daith, sef yr ymweliad â Phatagonia i gymryd rhan yn nathliadau sefydlu’r Wladfa, 150 mlynedd yn ôl. O Buenos Aires fe hedfanais i Drelew, a fydd yn ganolfan i’r Côr yn yr ardal, ac yn ystod fy nghyfnod yma cefais fy nhywys gan Catrin Morrisde Junyent. Ymfudodd Catrin o Dde Cymru i Batagonia yn 1998 ac mae hi’n un o brif drefnwyr dathliadau Patagonia 150. Yn ystod fy ymweliad fe wnes gyfarfod â nifer helaeth o bobl, gan gynnwys Maer Trelew a’r cyfansoddwr Hector MacDonald, ac ymweld â lleoliadau yn y Gaiman, Trelew a Puerto Madryn a lleoliadau ein cyngherddau, Capel Bethel a Teatro Verdi. Cefais fy nhywys o amgylch neuadd gyngerdd uchelgeisiol a diweddaraf Trelew, Predio Federal, gan ei bensaer. Yn gyn felyn gwlân, mae gobaith y bydd yn cael ei thraws newid i mewn i adeilad aml-ddefnyddiol, gan gynnwys neuadd gyngerdd erbyn i CCIC ymddangos ar lwyfan gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ym mis Hydref. Mae cynnwrf mawr am y gyngerdd yma, ac os aiff popeth yn iawn, bydd y Côr yn cymryd rhan yn un o ddigwyddiadau diwylliedig mwyaf sylweddol y rhanbarth.

Ond cefais gyfle i ymlacio ar y daith yma hefyd, gan fanteisio ar y golygfeydd a mwynhau’r amryw o fwydydd bendigedig a oedd ar gael. Mae’r Ariannin yn baradwys i’r sawl sydd yn mwynhau eu cig, ynghyd â empanadas a milanesas sydd yn draddodiadol i’r wlad, mwynhauais ambell i stecen wych. Cefais groeso cynnes iawn yn yr Ariannin ac rwy’n hynod ddiolchgar i’r nifer o bobl a wnes gyfarfod gydag ac sydd yn cynorthwyo i wireddu’r cynlluniau yma. Rwy’n hyderus y bydd ein cerddorion ifanc yn cael amser i’w chofio yn y wlad anhygoel yma ac yn trysori’r atgofion o’r daith yma.

Matthew Thistlewood, Rheolwr Cerdd Ieuenctid