Top of the page

Côr Ieuenctid

Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

chorister bFfurfiwyd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan Tŷ Cerdd (fel Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru) ym 1984, i gefnogi traddodiad corawl hirsefydlog Cymru yn ogystal â’r datblygu sydd ei angen er mwyn i’r traddodiad hwnnw ffynnu.

Daw aelodau’r Côr, pob un ohonynt rhwng 16 a 21 oed, o bob rhan o Gymru, a byddant yn mynychu clyweliadau bob blwyddyn. Byddant yn cyfarfod am gyrsiau penwythnos o bryd i’w gilydd, ond mae prif waith y Côr wedi ei ganoli ar wythnos o ymarfer dwys yn ystod yr haf, gyda chyfres o gyngherddau i ddilyn.

Mae mwyafrif y tiwtoriaid a’r staff yn gyn-aelodau o’r Côr - roedd Llywydd y Côr, Bryn Terfel. Ymhlith y cyn-arweinwyr mae George Guest, Gregory Rose, John Hugh Thomas, Simon Halsey, Ralph Allwood, Jean Stanley Jones, David Rowland ac Islwyn Evans. Mae Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru wedi cynnal cyngherddau yn Llundain, Berlin, Leipzig, Bruges, Brwsel, Paris, Fienna a Budapest, yn ogystal â pherfformio ar draws Cymru, mewn nifer o brif eglwysi cadeiriol Lloegr ac yn y Proms BBC. Bydd yn darlledu’n rheolaidd ar y teledu a’r radio.