Top of the page

Jazz

Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Mae Band Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn rhoi cyfle i gerddorion jazz ifanc talentog ddatblygu eu sgiliau byrfyfyrio a’u sgiliau onsombl dan gyfarwyddyd rhai o arbenigwyr jazz gorau’r DU. Bydd ei aelodau’n perfformio mewn grwpiau bychain yn ogystal ag mewn big band confensiynol gyda 18 aelod, ac yn chwarae cerddoriaeth o oes y swing drwodd hyd at y siartiau cyfoes. Saxophonist 1

Mae band JCIC yn un o amrywiaeth o fentrau sydd wedi’u creu dan nawdd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Gweinyddir JCIC gan Tŷ Cerdd - Music Centre Wales, ac mae wedi ymddangos dros Gymru benbaladr. Yn fwy diweddar, bu’n perfformio yn MusicFest Aberystwyth ac yn Proms Cymru lle cafodd gryn groeso a chanmoliaeth.