Top of the page

CCHIC 2013

NYTCW 2013 PosterCYFARWYDDWR CERDD
Simon Toyne

CYFEILYDD
Max Barley

TIWTORIAID
Benjamin Clark
Elisabeth Toye

LLEOLIAD Y CWRS
Ysgol Ferched Trefynwy

CYNGHERDDAU
Ysgol Ferched Trefynwy
Eglwys y Priordy, Trefynwy

RHAGLEN
Hans Leo Hassler IHR MUSICI, FRISCH AUF!
Claudio Monteverdi BEATUS VIR
Benjamin Britten MISSA BREVIS
Gabriel Fauré CANTIQUE DE JEAN RACINE
Eric Whitacre PUM CÂN SERCH HEBRAEG
Imogen Heap HIDE AND SEEK
Billy Joel AND SO IT GOES
Jeffrey Howard TRA BO DAU
Jeffrey Howard AR LAN Y MÔR
Jeffrey Howard MAE NGHARIAD I’N FENWS
Bob Chilcott EVERY TIME I FEEL THE SPIRIT

SOPRANO
Emily Austin (RCT)
Martha Barnes (Wrecsam)
Rosie Badley (Sir Fynwy)
Rebekah Carrington (Pen y Bont)
Laurie Edwards (Ynys Môn)
Fflur Harman (Gwynedd)
Abigail Ingram (Sir Benfro)
Kathryn Moorhouse (Caerdydd)
Maisie Rae O’Shea (Powys)
Lowri Probert (Powys)
Emily Pugh (Powys)
Sara Roberts (Sir Gâr)
Alice Stanmore-Cook (Powys)
Aisling Tarpey (Powys)
Mollie Thomas (Abertawe)
Amber Williams (CNPT)
Elinor Williams (CNPT)
Kate Wordsworth (Sir Ddinbych)

ALTO
Amy Barwick (Sir Benfro)
Gwenno Davies (Sir Gâr)
Hannah-Eleri Davies (RCT)
Nerys Harries (Caerffili)
Sophie Lorimer (Sir Benfro)
Christopher Jones (Sir Fflint)
Branwen Morgan (CNPT)
Emyr Parker (Gwynedd)
Gwen Shenton (CNPT)
Alys Smith (Sir Fynwy)
Ffion Smith (RCT)
Branwen Thistlewood (Caerdydd)
Lucy Thomas (Sir Benfro)
Elinor Tiddy (Sir Gâr)

TENOR
Marc Davies (Caerdydd)
Joe Ingram (Caerdydd)
Luke James (Sir Gâr)
Rhydian Jenkins (Pen y Bont)
Guy Roberts (Caerdydd)

BASS
Charles Cowper (Casnewydd)
Martin Griffiths (Bro Morgannwg)
Robert Owens (Wrecsam)
Ewan Roberts (Wrecsam)
Conna Scrase (Gwynedd)
Matthew Welch (Caerdydd)