Top of the page

Band Hyfforddi

NYTBW Liberty Bell posterYn dilyn gweithdy peilot llwyddiannus y llynedd, Band Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru wedi ehangu ei rhaglen yn 2017 i gynnwys cwrs preswyl 2 ddydd.

Mae'r BHCIC, sy'n cynnwys cerddorion ifanc 10 oed - 16 ac o gwmpas graddfa 5 safonol, bydd yn cael ei gyfarwyddo gan y cyfansoddwr a'r arweinydd, Tom Davoren a hyfforddi gan dîm o diwtoriaid myfyrwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Bydd y Band yn ymarfer yng nghanol prydferthwch Ysgol Haberdashers i Ferched, wrth baratoi ar gyfer cyngerdd anffurfiol yn ei theatr ar yr ail ddiwrnod. Bydd tîm o staff bugeiliol yn gofalu am les y cerddorion ifanc a'u cadw diddanu yn ystod y cyfnodau o amser rhad ac am ddim. Bydd llety prydau llawn yn cael ei ddarparu gyda myfyrwyr sy'n aros mewn ystafelloedd gwely sengl, dau wely a thriphlyg.

AMSERLEN

Gwener 14eg Ebrill 2017
10:30 Myfyrwyr yn cyrraedd Ysgol Ferched Trefynwy i gofrestru; Briff ac ymarfer tân.
11:00 Ymarfer llawn
12:30 Cinio; Amser rhydd
14:30 Ymarfer adrannol
15:30 Toriad
16:00 Ymarfer adrannol; Amser rhydd
18:00 Swper
19:00 Ymarfer llawn
20:00 Amser rhydd
21:00 - 22:00 Amser gwely

Sadwrn 15fed Ebrill 2017
08:00 Brecwast
09:30 Ymarfer llawn
10:30 Toriad
11:00 Ymarfer llawn
12:00 Cinio; Amser rhydd
13:30 Paratoi
14:00 Cyngerdd (Theatr yr Ysgol Ferched Trefynwy)
14:30 Diwedd y cyngerdd; Myfyrwyr yn gadael

PRIS
Daw pris llawn am y cwrs preswyl 2 diwrnod (yn cynnwys llety, prydau bwyd a hyfforddiant) i £50.00.

FFURFLEN YMGEISIO