A phased return to performing arts

Dear Friend

 

You may be aware that Welsh Government has now published Rehearsing, performing and taking part in the performing arts: guidance for a phased return
 
Tŷ Cerdd is currently working to create our own summary of these guidelines for groups in Wales, together with sample risk assessments.
 
We will be in touch again soon with these resources, but in the meantime, please do contact us on enquiries@tycerdd.org if you have any queries.
 
Additionally, if you haven’t filled out our coronavirus survey we’d be grateful for your input.
 
Cofion cynnes, 
Deborah Keyser - Director

chairs and stands 2.png
 

Dychweliad graddol i'r celfyddydau perfformio

Annwyl ffrind

Efallai eich bod chi'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Ymarfer, perfformio a chymryd rhan yn y celfyddydau perfformio: canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol.
 
Ar hyn o bryd mae Tŷ Cerdd yn gweithio i greu crynodeb ein hunain o'r canllawiau hyn ar gyfer grwpiau yng Nghymru, ynghyd ag asesiadau risg enghreifftiol. Byddwn mewn cysylltiad yn fuan gyda'r adnoddau yma, ond yn y cyfamser, cysylltwch â ni ar ymholiadau@tycerdd.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.
 
Os nad ydych wedi cwblhau ein harolwg coronafirws eto, byddem yn ddiolchgar am eich atebion i'r cwestiynau yna hefyd.
 
Cofion cynnes, 
Deborah Keyser - Cyfarwyddwr